Ivo  Engler photo 2

Ivo Engler

13. 6. 1931
Trenčín
—  30. 1. 2017
Žáner:
literatúra faktu, próza, rozhlasová tvorba, scenáristika

Životopis autora

     Narodil sa 13. júna 1931 v Trenčíne v lekárskej rodine. Ľudovú školu vychodil v Hnúšti a gymnázium v Tisovci, resp. v Prešove, kde zmaturoval roku 1949. Študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a roku 1955 promoval na MUDr. Do roku 1957 pracoval ako mikrobiológ, potom ako chirurg na Klinike detskej chirurgie a neurochirurgie DFN v Bratislave, kde sa stal roku 1963 ordinárom traumatológie. Roku 1965 emigroval, pôsobil ako vedúci chirurg v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku a na Blízkom Východe v rámci ozbrojených síl OSN, ktoré dostali roku 1988 kolektívnu Nobelovu cenu mieru. Roku 1980 založil liečbu ionizovaným kyslíkom. Roku 1997 stal sa čestným členom Spolku slovenských spisovateľov v Bratislave. Roku 2005 obhájil PhD. a roku 2006 bol hosťujúcim  profesorom na LF UPJŠ v Košiciach. Žil v Salzburgu.