Ivona Kollárová

4. 4. 1971
Nitra
Žáner:
esej, literatúra faktu, odborná literatúra
Krajina:
Slovensko
Národnosť:
Slovensko
Ivona KOLLÁROVÁ sa narodila v roku 1971 v Nitre. Študovala na Katedre knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty UK. Po dokončení štúdia sa stala vedúcou Lyceálnej knižnice v Bratislave. Pôsobí tiež ako súdna znalkyňa v odvetví Starožitnosti - Historické písomnosti. Vyučuje Katedre knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave a tiež na Katedre klasických jazykov Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Čítať ďalej