Jacek Kolbuszewski

10. 5. 1938
Wrocław (Poľsko)
Žáner:
literárna veda, odborná literatúra
Po absolvovaní stredoškolských štúdií vo Wrocławi (1956) absolvoval štúdium polonistiky na Filozofickej fakulte Univerzity vo Wrocławi (1957 – 61). Po štúdiách bol v rokoch 1961 – 71 učiteľom poľštiny na železničiarskej škole Ministerstva spojov vo Wrocławi. V roku 1971 sa stal vedeckým pracovníkom Ústavu poľskej filológie na wrocławskej univerzite, kde sa roku 1974 habilitoval prácou z dejín západoslovanských… Čítať ďalej