Jakub Pokorný

27. 5. 1989
Bratislava
Žáner:
poézia, próza

Napísali o autorovi

Básnická zbierka Jakuba Pokorného (1989) Stačí vedieť málo (DAXE) podľa slov autora čerpá inšpiráciu najmä zo slovanskej mytológie. Vracia sa v nej do čias prirodzeného, predcivilizovaného stavu človeka, keď jeho najdôležitejšou úlohou bolo prežiť a obrániť si svoje teritórium, aj preto sú v nej častými témami boj, vojny, lov... Niektoré verše pôsobia dosť kruto a drsne, Pokorný sa nevyhýba opisom bojov a krviprelievania, čo je však vzhľadom na situovanosť textov celkom pochopiteľné. Hrdina jeho básní sa napája na mystiku prírody, nezriedka sa stretáva aj s nadprirodzenými bytosťami (víly, démoni...). Cez dávne výjavy však tematizuje aj súčasné problémy, najkoncentrovanejšie ich pomenúva v titulnej básni Stačí vedieť málo: „Stačí vedieť málo, / i tak sa dá zničiť svet. / ... / Znič a nebudeš kráľom, / nebudeš mať byť kde“. Vo všetkých básňach používa viazaný verš, zdá sa však, že ho táto forma dosť obmedzuje. Možno by bolo dobré v niektorých prípadoch prísnu schému viac uvoľniť, pretože moderná terminológia vložená do rýmoviek v tradičnej básni pôsobí miestami trochu rušivo: „Lesom trieska po chrbte bič. / A tak lesom beží smrtka s kosou v ruke, / pozná už, časté to je, pomoc príde... / ...však po záruke“ (Výjazd).

Katarína Zitová, Návrat k tradícii. Slovenské básnické debuty 2013. Knižná revue 14-15/2014