Ján Barica photo 1

Ján Barica

27. 12. 1928
Solivar
—  25. 8. 2005
Bratislava
Žáner:
literatúra faktu, odborná literatúra

Výberová bibliografia

BELAN, Rudolf: Do dejín slovenskej žurnalistiky patria aj dejiny Smeny. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 6. 6. 2018, č. 21 – 22, s. 5.

BELKOVÁ, Zuzana: Belles lettres. In: Knižná revue, roč. XXIII, 20. 3. 2013, č. 6, s. 19.

KENDA, Milan (pri príležitosti odovzdávania cien AOSS v Zichyho paláci 24. 6. 2005): Cena Klubu literatúry faktu za rok 2004. Ján Barica: Malý slovenský panteón vedy a techniky. In: Knižná revue, roč. XV, 3. 8. 2005, č. 16 – 17, s. XIII.

KALNÝ, Slavo (z rozlúčkového prejavu): Umrel Ján Barica (Ľútoriadky. Zápisník. ). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 11, s. 134 – 134.

ŠAH: Ján Barica – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 12, s. 158.