Ján Béder

29. 3. 1917
Lukáčovce
—  6. 6. 1965
Bratislava
Pseudonym:
Janko Rubín, Šuhaj spod kosy
Ján Béder v r. 1928 – 36 študoval na gymnáziu v Nitre, 1936 – 41 na Filozofickej fakulte UK, resp. Slov. univerzity v Bratislave. Po štúdiách učil na gymnáziu a od r. 1953 na Vysokej škole pedagogickej a napokon na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V literárnohistorickom výskume sa sústredil na literárnu problematiku slov. národneho obrodenia, najmä na ideovu a umeleckú orientáciu štúrovskej generácie v bratislavskej Spoločnosti česko-slov. a v Slov. ústave. Nové pohľady na problematiku slov. literárnych dejín v klasicizme a romantizme zhrnul vo… Čítať ďalej