Ján Beňo photo 1

Ján Beňo

3. 10. 1933
Slatinka
Žáner:
literatúra faktu, pre deti a mládež, próza, publicistika, rozhlasová tvorba, scenáristika

Autor o sebe

Píšem aj preto, lebo ako skončenému vysokoškolákovi sa mi po niekoľkých celkom jalových rokoch podarilo začať. Darmo by som sa v nich bol vzrušoval výrokom Oscara Wilda, že „umelec môže vyjadriť všetko“. Mojím uzučkým všetkým bola iba snaha napísať jednu – dve súce poviedky, aby som sa nejako pohol. Môj debut prišiel až po šesť a pol roku a vo svojej knižočke Každý deň narodeniny som až neskôr nachádzal potenciálne východiská svojho ďalšieho písania. Už som nenástojil len na tom, že najsilnejšiu literatúru píšu prenikavé životné chvíle, ktoré autorovi pomáhajú vytvárať poviedky „prilietajúce naraz a celé ako vtáci“. Veď aj vo svojej prvotine som prekonával obyčajnú zážitkovosť a umocňoval ju reflexívnosťou a fabulatívnosťou. Tiež tu začala vstupovať do hry fantazijnosť a snaha skladať z rozličných momentov a detailov skutočnosti ucelené tvary. Moje doterajšie dlhoročné písanie literatúry pre dospelých i pre deti je hľadaním v sebe i okolo seba, lebo nie som predurčený na to, aby som poznával a zvládal wildovské „všetko“. K hľadaniu a zobrazovaniu patrí umelecká i ľudská poctivosť, spoločenská kritickosť a krédo otvorených očí, cez ktoré a z ktorých by malo prenikať aspoň trochu živého svetla ľuďom.