Ján Beňo photo 1

Ján Beňo

3. 10. 1933
Slatinka
Žáner:
literatúra faktu, pre deti a mládež, próza, publicistika, rozhlasová tvorba, scenáristika

Výberová bibliografia

ŠIMON, Ladislav: Medzigeneračný rozhovor (Ján Beňo: Timotej a pradedo). In: Tvorba, roč. XXVIII. (XXXVII.), 2018, č. 4, s. 75 – 77.

ŠAH: Pripomíname si (Ján Beňo – 85). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 10, s. 154 – 155.

KENDA, Milan: Násilne stratená roľnícka romanca. Ján Beňo: Stratená romanca. (Recenzia). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 26. 4. 2017, č. 15 ˜– 16, s. 12.

DOBIÁŠ, Rudolf: Stratená romanca Jána Beňa. Ján Beňo: Stratená romanca. (Recenzia). In: Tvorba, roč. XXVII. (XXXVI.), 2017, č. 1, s. 73 – 75.

HAJKO, Dalimír: Ján Beňo: Život s kufrom. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 10, s. 123 – 124.

DOBIÁŠ, Rudolf: Utrpenie mladého spisovateľa. Ján Beňo: Život s kufrom. (Recenzia). In: Tvorba, roč. XXVI. (XXXV.), 2016, č. 1, s. 82 – 82.

DOBIÁŠ, Rudolf: Na kúsku cesty s Jánom Beňom. Beňo, Ján: Snehom voňajú oblaky. Výber z poviedok. In: Tvorba, roč. XXIV. (XXXIII.), 2014, č. 1, s. 40 – 41.

ŠAH: Pripomíname si (Ján Beňo – 80). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 129, 2013, č. 10, s. 157 – 158.  

PETRÍK, Vladimír – BEŇO, Ján: Znalec dedinského človeka. Dvanásť otázok Jánovi Beňovi pri príležitosti životného jubilea. In: Literárny týždenník, roč. XXVI, 4. 9. 2013, č. 29 – 30, s. 9 – 10.

SZABÓ, Ivan: Rozsievanie (Ján Beňo: Vlnenie). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 1. 2012, č. 1, s. 5.

DOBIÁŠ, Rudolf: Ján Beňo: Vlnenie.  In: Tvorba, roč. XXII. (XXXI.), 2012, č. 2, s. 37 – 39.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Učia sa deti BYŤ? (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XX.

LENČO, J.: Paradox románu. In: Slovenské pohľady, č. 9, 2009, s. 134 – 135.

MALITI-FRAŇOVÁ, E.: Otcovský nárek. In: Slovenské pohľady, č. 5, 2009, s. 118 – 120.

SLIACKY, O.: Ján Beňo. In: Sliacky, O. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež (2., rozš. vydanie). Bratislava : LIC 2009, s. 36 – 38.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin : LIC a SNK 2008, s. 35 – 36.

SZABÓ, I.: Dotyky života, dotyky literatúry (rozhovor s Jánom Beňom). In: Slovenské pohľady, č. 10, 2008, s. 99 – 105.

SZABÓ, I.: Kontinuita v premenlivosti (rozhovor s jubilujúcim Jánom Beňom). In: Bibiana, č. 3, 2008, s. 44 – 48.

MIKULA, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava : Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005, s. 86 – 87.

STANISLAVOVÁ, Z.: Chlapec zo sedla a morský Vasko. In: Bibiana, č. 3, 2005, s. 60 – 61.

STANISLAVOVÁ, Z.: Chudobná nielen duchom. Slovenská literatúra pre deti a mládež v roku 2004. In: Bibiana, č. 2, 2005, s. 30.

SZABÓ, Ivan: A predsa sa točí aj satira (Ján Beňo: Kolotoč). In: Knižná revue, roč. XIII, 16. 4. 2003, č. 8, s. 10.

ŠAH: Pripomíname si. Ján Beňo – 70. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 10, s. 157.

FORRÓOVÁ, Martina: Písať, písať, písať... Ján Beňo: Kolotoč. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 3, s. 109 – 110.

GAJDOŠ, Martin: Úskalia axióm. Ján Beňo: Záhada vtáčej záhrady. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 2, s. 106 – 107.

SLIACKY, O.: O večnom ostrovčeku vo večnom mori (rozhovor s Jánom Beňom). In: Bibiana, č. 4, 2003, s. 26 – 33.

FARKAŠOVÁ, Etela: Správy (aj) o absurditách sveta. Ján Beňo: Pŕhľava pre speváčku. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 1, s. 104 – 107.

FARKAŠOVÁ, Etela: Literatúrou pestovať citlivosť voči prírode. Ján Beňo: Záhrada vtáčej záhady. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 4, s. 128 – 130.

SLIACKY, Ondrej: Odhaľovanie záhady. In: Bibiana, č. 1, roč. 9, 2002, s. 38 – 41.

LENČO, Ján: Nielen omrvinky (Ján Beňo: Pŕhľava pre speváčku). Recenzia. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 5, s. 109 – 111.

FERKO, MIloš: S dedkom môžem všetko (Ján Beňo: Záhada vtáčej záhrady). In: Knižná revue, roč. XI, 8. 8. 2001, č. 16 – 17,  s. 11.

FERKO, Miloš: Nečakané nekonce (Ján Beňo: Pŕhľava pre speváčku). In: Knižná revue, roč. XI, 24. 1. 2001, č. 2, s. 5.

MIKULA, V.: 5 x 5 a iné kritiky. Levice : L. C. A. 2000, s. 13 – 17.

PAŠKOVÁ, S.: Ján Beňo: Výberová personálna bibliografia. Zvolen : Krajská štátna knižnica Ľ. Štúra, 1998. – 23 s.

PAŠKOVÁ, S. – MATISKOVÁ, E.: Súčasní regionálni autori: Výberová regionálna bibliografia. Zvolen : Krajská štátna knižnica Ľ. Štúra, 1998, s. 5 – 6.

NEMCOVÁ, Jana: Zlorečiť hriešnym, šľachetných blahoslaviť. Ján Beňo: Maslo v hlave. (Recenzia). In: Romboid, roč. XXXIII, 1998, č. 3, s. 73 – 75.

KEPŠTOVÁ, Ľ.: Ako sa zajac nestal starostom. In: Bibiana, č. 3, roč. 2, 1994, s. 44.

SLIACKY, O.: Starý husár a nočný Čert. In: Bibiana, č. 4, roč. 2, 1994, s. 40 – 42.

Slovenský literárny kalendár 1994. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 1993. – Nestr.

BEŇO, J. – KASTL, P.: Ponor do pravdy. Hovoríme so spisovateľom Jánom Beňom. In: Literárny týždenník, č. 44, roč. 4, 1990, s. 1, 11.

SULÍK, I.: Kapitoly o súčasnej próze. Bratislava : Slovenský spisovateľ 1985, s. 291 – 300.

KUSÝ, Ivan: Premeny povstaleckej prózy. Bratislava : Slovenský spisovateľ 1974.

NOGE, Július: Kritické komentáre. Bratislava : Slovenský spisovateľ 1974, s. 83 – 86, 131 – 144.

NOGE, Július: Rozprávkové inovácie. In: Zlatý máj, č. 6, roč. 18, 1974, s. 387 – 389.

NOGE, Július: Účastník i pozorovateľ. In: Romboid, č. 6, roč. 6, 1971, s. 64 – 69.

PETRÍK, Vladimír: Ján Beňo: Jeden granát pre psa. In: Zlatý máj, č. 10, roč. 15, 1971, s. 685 – 686.