Ján Bodenek

6. 3. 1911
Vrútky
—  20. 11. 1985
Banská Bystrica
Žáner:
literatúra faktu, pre deti a mládež, próza, poézia

Výberová bibliografia

CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 10, 12.

KRAJANOVÁ, Kristína: Ivkova biela mať po osemdesiatich rokoch. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134,  2018, č. 7 – 8, s. 124 – 142.

-r-: 100. výročie narodenia Jána Bodenka. In: Knižná revue, roč. XXI, 30. 3. 2011, č. 7, s. 2.

SVETOŇ, Ľuboš: Kto za pravdu horí (Ján Bodenek: Moja sudička). Recenzia. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 3, s. 110 – 111.

VELEG, Michal: Čo nepriaznivá sudička neprekazí! (Ján Bodenek: Moja sudička). In: Knižná revue, roč. XI, 24. 1. 2001, č. 2, s. 5.