Ján Boor

5. 3. 1915
Holíč
—  20. 10. 2002
Bratislava
Pseudonym:
Pavol Habič
Žáner:
dráma, esej, odborná literatúra, prekladateľská činnosť, rozhlasová tvorba, literárna veda, literatúra faktu

Životopis autora

Ján Boor r. 1925 – 33 absolvoval gymnázium v Skalici, 1933 – 39 študoval francúzštinu a nemčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, 1937 – 38 bol na študijnom pobyte vo Viedni a v Grenobli. Po štúdiách bol r. 1939 – 43 prof. na gymnáziách v Tisovci a v Liptovskom Mikuláši, 1943 – 45 vojak a účastník SNP, po vojne pracoval na Povereníctve informácií v Bratislave, 1946 – 52 referent Literárnohistorického odboru Matice slov. v Martine, 1952 – 56 odborný asistent na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde bol od 1956 doc. a 1969 prof. na Vysokej škole múzických umení. Ako literárny a divadelný vedec bol znalcom západných literatúr, dejín a teórie dramatického umenia, ktorému okrem početných vedeckých štúdií venoval práce O západných realistoch (1954), Dialektika dejín divadla (1977), Dráma proti útlaku (1980), Dráma a divadlo sveta (1985). Popri teatrologických prácach vydal cestopisné črty Mexiko (1949) a knihu o fiktívnych stretnutiach Komenského s vynikajúcimi osobnosťami Dni súzvuku (1973). Je autorom rozhlasových a televíznych hier Zábavky s nesmrteľnými (1970), Faust a Mefisto v Paríži (knižne Náš Faust, 1982). Prekladateľ svetových dramatikov a prozaikov (Shakespeare, Goethe, Whitman, Steinbeck, Hauptmann, Strindberg, Tolstoj, Saint-Exupéry a i.), zostavil výber Moderná americká dráma (1964), eseje vydal pod názvom Návraty k istotám (1998).