Ján Borodáč

18. 6. 1892
Prešov
—  18. 2. 1964
Bratislava
Pseudonym:
Janko Bystrý, Ján Debnár, J. Iflan
Žáner:
dráma, odborná literatúra, iné
Ján Borodáč do r. 1911 študoval na učiteľskom ústave v Prešove, potom bol učiteľom v Pstrine a v Kvačanoch, kde pôsobil aj po návrate z prvej svetovej vojny r. 1918 – 19. Po prechodnom účinkovaní v zájazdovom činohernom súbore SND Marška (1921 – 22) vyučoval r. 1922 – 24 na meštianskej škole v Sabinove. R. 1924 – 45 herec a režisér, neskôr umelecký šéf i dramaturg činohry SND, súčasne od 1925 pedagóg na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bra tislave, 1945 – 53 riaditeľ a režisér Št. divadla v Košiciach, od r. 1954 režisér činohry SND a prof.… Čítať ďalej