Ján Čižmár

7. 5. 1946
Banská Bystrica
—  5. 5. 2018
Banská Bystrica
Pseudonym:
Paul Carter
Žáner:
poézia, próza

Výberová bibliografia

MAKARA, Sergej: Mnohovýznamovosť v jedinečnosti. Ján Čižmár: Keď Turčín, tak Poničan. (Recenzia). In: Literárny týždenník, roč. XXX., 5. 7. 2017, č. 25 – 26, s. 14.

ŠAH: Ján Čižmár – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 5, s. 158.

HOSTOVÁ, Ivana: Tvorba ako hľadanie a (najmä) strácanie čitateľa (Slovenská nedebutová poézia 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XV.