Ján Čižmár

7. 5. 1946
Banská Bystrica
—  5. 5. 2018
Banská Bystrica
Pseudonym:
Paul Carter

Výberová bibliografia

MIKOLAJ, Dušan: Znesie veda väčší (ne)záujem spoločnosti? Úvaha nad unikátnym dielom Jána Čižmára Dejiny matematiky. In: Literárny týždenník, roč. XXX, 29. 11. 2017, č. 41 – 42, s. 8.

FERKO, Andrej: Svetové dejiny slovenského matematika. In: Literárny týždenník, roč. XXX, 29. 11. 2017, č. 41 – 42, s. 8.

MAKARA, Sergej: Mnohovýznamovosť v jedinečnosti. Ján Čižmár: Keď Turčín, tak Poničan. (Recenzia). In: Literárny týždenník, roč. XXX., 5. 7. 2017, č. 25 – 26, s. 14.

ŠAH: Ján Čižmár – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 5, s. 158.