Ján Čomaj photo 1

Ján Čomaj

17. 4. 1935
Radzovce

Ocenenia

Cena Zväzu československých architektov (1964)

Cena mladých novinárov (1964, 1966, 1967, 1968)

Cena J. Fučíka (1964, 1965, 1967)

Cena Československého rozhlasu (1966)

Výročná cena Vydavateľstva Smena (1968)

Cena Literárneho fondu (1990, 1995)

Prémia Literárneho fondu (1994, 2005, 2006)

Cena Ľudovíta Štúra (1997)

Medaila sv. Cyrila a Metoda (1998)

Prémia Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov (1999)

1. cena v Rozhlasovej žatve (2001)

Cena PEN-klubu (2002) za Deň plný drám a Počmáraný život

Hlavná cena E. E. Kischa (2003, 2005)

Cena Vojtecha Zamarovského (2004)