Ján Čomaj photo 1

Ján Čomaj

17. 4. 1935
Radzovce
—  26. 1. 2020
Bratislava
Žáner:
esej, literárna veda, literatúra faktu, odborná literatúra, próza, publicistika, rozhlasová tvorba, scenáristika

Výberová bibliografia

BLAHA, Anton: Osud Janka Čomaja. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 138, 2022, č. 6, s. 243 – 247.

JARÁBEK, Mikuláš: Ján Čomaj: Zločin po slovensky. Neskutočné príbehy III (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 11, s. 122 – 124.

HAJKO, Dalimír: Sedem viet o siedmich knihách (Ján Čomaj / Zločin po slovensky). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č, 7 – 8, s. 259 – 260.

VOLKO, Ladislav: Zápisník. Ľútoriadky za Jánom Čomajom. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 4, s. 139.

KALNÝ, Slavo: Pán Novinár (Ján Čomaj, 17. 4. 1935 Radzovce – 26. 1. 2020 Bratislava). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 4, s. 9 – 21.

HAVIAR, Štefan: Zápisník: Zomrel Ján Čomaj. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 3, s. 136 – 137.

SZABÓ, Ivan: Ján Čomaj: Petržalka – Engerau – Ligetfalu (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 3, s. 132 – 133.

Redakcia: Zomrel Ján Čomaj, člen SSS. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 29. 1. 2020, č. 3 – 4, s. 17.

TASR: Vo veku 84 rokov zomrel spisovateľ a novinár Ján Čomaj.
https://www.bratislavskenoviny.sk/kultura/58131-vo-veku-84-rokov-zomrel-spisovatel-a-novinar-jan-comaj
https://www.teraz.sk/kultura/vo-veku-84-rokov-zomrel-spisovatel-a-no/442881-clanok.html

ŠIKULA, Bystrík: Slovenské pohľady udeľovali ceny za rok 2019 (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 2, s. 135 – 138.

MIKOLAJ, Dušan: Most medzi generáciami spisovateľov literatúry faktu. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 15. 1. 2020, č. 1 – 2, s. 3.

BLAHA, Anton: Kto sa smeje, nemôže sa mračiť (Jaroslav Rezník: Spisovatelia v anekdotách). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 21. 8. 2019, č. 27 – 28, s. 16.

Redakcia: Slovenská pôvodná a prekladová tvorba (Ján Čomaj: Knieža Matúš: Rozprávanie o živote a diele profesora Matúša Kučeru a výber z jeho štúdií a článkov). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 22. 5. 2019, č. 19 – 20, s. 10 – 11.

REDAKCIA: Osobnosti v knihách (Ján Čomaj: Knieža Matúš – Rozprávanie o živote a diele profesora Matúša Kučeru a výber z jeho štúdií a článkov). In: Slovensko, roč. 41, jar 2019, s. 45.

POLÁK, Milan: Ján Čomaj: Knieža Matúš (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 11, s. 130 – 132.

HAJKO, Dalimír: Ján Čomaj: Knieža Matúš (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 11, s. 127 – 130.

MIKOLAJ, Dušan: Knieža medzi novodobými historikmi (Ján Čomaj: Knieža Matúš. Rozprávanie o živote a diele profesora Matúša Kučeru a výber z jeho štúdií a článkov). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 6. 6. 2018, č. 21 – 22, s. 12.

BELAN, Rudolf: Do dejín slovenskej žurnalistiky patria aj dejiny Smeny. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 6. 6. 2018, č. 21 – 22, s. 5.

MIKOLAJ, Dušan: Laudácia na Jána Čomaja. (Laureáti Ceny SSS za celoživotné dielo – Budmerice 8. 12. 2017). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 13. 12. 2017, č. 43 – 44, s. 3.

BALÁŽ, Anton: Ján Čomaj (1935). In: Sme, roč. 25, 3. 2. 2017, č. 28, príloha Magazín o knihách, s. VII.

TARAGEL, Dušan: Počmáraný život. (Zabudnuté bestsellery). In: Sme, roč. 25, 3. 2. 2017, č. 28, príloha Magazín o knihách, s. VII. Dostupné na: https://kultura.sme.sk/c/20450739/pocmarany-zivot.html

MORAVČÍKOVÁ, Marta: Ján Čomaj: Súboje s prekliatím. Eugen Gindl: Čelom vzad, ozvena! In: Knižná revue, roč. XXVI, 28. 1. 2016, č. 1, s. 23.

BODACZ, Bohuš: Ján Čomaj: My a čas (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 6, s. 122 – 125.

SZABÓ, Ivan: Ján Čomaj: My a čas (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXV, 17. 6. 2015, č. 12, s. 8.

ŠAH: Ján Čomaj – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 4, s. 157 – 158.

SZABÓ, Ivan: Literatúra do každého počasia (Slovenská literatúra faktu 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 32.

BÁBIK, Ján – SZABÓ, Ivan – ČELKOVÁ, Lýdia: Osobnosti histórie. In: Knižná revue, roč. XXIV, 14. 5. 2014, č. 10, s. 20 – 21.

SZABÓ, Ivan: Témy z histórie a spomienky (Slovenská literatúra faktu 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha s. 29, 32.

BODACZ, Bohuš: Sedem viet o siedmich kníhách (Ján Čomaj – Štefan Kvietik / Život bez opony). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 129, 2013, č. 9, s. 114 – 115.

NÉMETHOVÁ, Viera: Literárne randevú. In: Knižná revue, roč. XXII, 14. 11. 2012, č. 23, s. 19.

-bi-: Bludiská Jána Čomaja. In: Knižná revue, roč. XXII, 14. 11. 2012, č. 23, s. 3.

FERKO, Andrej: Výnimočné Slovensko (Ján Čomaj: Drotárska odysea). In: Knižná revue, roč. XXII, 2. 5. 2012, č. 9, s. 20.

SZABÓ, Ivan: S vylúčením detí a mládeže (Slovenská literatúra faktu 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XXXI.

KALNÝ, Slavo: Ján Čomaj – Jozef Iľko: S počasím si tykám. In: Knižná revue, roč. XXI, 19. 1. 2011, č. 2, s. 11.

Autor neuved.: Otázky namierené za obzory (Ján Čomaj – Jozef Iľko: S počasím si tykám). In: Knižná revue, roč. XXI, 5. 1. 2011, č. 1, s. 10.

SZABÓ, Ivan: Literatúra faktu žije aj bez regálov (Slovenská literatúra faktu 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXXII.

ŤAPAJOVÁ, Elena: Ján Čomaj: Štefan Kvietik. Život bez opony. In: Knižná revue, roč. XX, 17. 2. 2010, č. 4, s. 11.

SZABÓ, Ivan: Rôznorodé témy, rozdielna kvalita (Slovenská literatúra faktu 2008) . In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XXXII, XXXIII, XXXIV – XXXV.

KALNÝ, Slavo: Ján Čomaj: Mág z Očovej. Ján Berky-Mrenica. In: Knižná revue, roč. XIX, 2009, č. 11, s 11.

URSÍNYOVÁ, Terézia: Ján Čomaj: Eva Kristínová. Spomienky herečky.In: Knižná revue, roč. XIX, 15. 4. 2009, č. 8, s. 10.

KALISKÝ-HRONSKÝ, Roman: Ján Čomaj: Petržalka (Engerau – Ligetfalu). In: Knižná revue, roč. XIX, 4. 3. 2009, č. 5, s. 3.

SVETOŇ, Ľuboš: Ján Čomaj: Tisíc a jeden príbeh sochára Bartfaya. Ján Čomaj: Návraty Arpáda Račka. In: Knižná revue, roč. XVIII, 26. 3. 2008, č. 7, s. 3.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

BALÁŽ, A.: Fenomén Ján Čomaj (Príspevok k hodnoteniu slovenskej literatúry faktu za rok 2006). In: Knižná revue,  roč. XVII, 2007, č. 16 – 17.

JUSTUS, Richard: S Kainovým znamením. Ján Čomaj: Čakanie na koniec. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 5, s. 137 – 138.

HALVONÍK, Alexander: Ján Čomaj: Fenomén Zamarovský (Náš tip). In. Knižná revue, roč. XVI, 25. 10. 2006, č. 22, s. 1.

SCHUSTER, Michal: Na noži – Viac záznam ako príbeh (Mikuláš Nevrlý – Ján Čomaj: Šachová Bratislava). In: Knižná revue, roč. XVI, 29. 3. 2006, č. 7, s. 5.

HÁBER, Stanislav – ČOMAJ, Ján: Reportáž ako pomník obetiam (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XV, 22. 6. 2005, č. 13, s. 12.

KALNÝ, Slavo: Túlačaky po počmáranom živote J. Č. (Laudácio na Jána Čomaja). In: Slovenské pohľady, IV. + 121, 2005, č. 4, s. 31 – 34.

ŠAH: Ján Čomaj – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 4, s. 158 – 159.

HALVONÍK, Alexander: Ján Čomaj: Deň plný drám (Recenzia). In: Premeny. Slovenská próza na rozhraní storočí. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004, s. 126 – 129.

GABRIKOVÁ, Adela: Chrániť a rozvíjať. Ján Čomaj: Hlina ako osud (Z vyznaní Ignáca Bizmayera). In: Knižná revue, roč. XIV, 18. 2. 2004, č. 4, s. 5.

APFEL, Viliam: Čistý hlas posledného Habána. Ján Čomaj: Hlina ako osud. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 4, s. 127 – 128.

VRBICKÁ, Eva: Tvorca s veľkou dávkou odvahy. Hovoríme s Jánom Čomajom, novinárom a spisovateľom. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 4, s. 96 – 101.

BODACZ, Bohuš: Odvrátená strana Slovenska. Ján Čomaj: Deň plný drám. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 5, s. 119 – 121.

GABRÍKOVÁ, Adela: Začarovaný kruh násilia (Ján Čomaj: Triumf strachu). In: Knižná revue, roč. XIII, 15. 10.  2003, č. 21, s. 5.

GABRÍKOVÁ, Adela: Mozaika dneška (Ján Čomaj: Deň plný drám). In: Knižná revue, roč. XII, 11. 12. 2002, č. 25 – 26, s. 12.

BALÁK, Štefan: Verný obraz jednej tvorby. Ján Čomaj: Počmúraný život. Výber najpútavejších reportáží. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 9, s. 117 – 118.

SVETOŇ, Ľuboš: Osudovkárove otázky a odpovede. Ján Čomaj: Počmáraný život. Výber najpútavejších reportáží. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 9, s. 115 – 117.

ŠAH: Pripomíname si. Ján Čomaj. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 4, s. 158.

MACHALA, D.: Predslov. In: Čomaj, J.: Kruté osudy. Bratislava: Vydavateľstvo SSS 1997.

KALISKÝ, R.: Umenie reportáže v prácach Jána Čomaja. In: Čomaj, J.: Veľký biliardový stôl. Bratislava: Smena 1993.