Ján Čomaj photo 1

Ján Čomaj

17. 4. 1935
Radzovce

Výberová bibliografia

BLAHA, Anton: Kto sa smeje, nemôže sa mračiť (Jaroslav Rezník: Spisovatelia v anekdotách). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 21. 8. 2019, č. 27 – 28, s. 16.

Redakcia: Slovenská pôvodná a prekladová tvorba (Ján Čomaj: Knieža Matúš: Rozprávanie o živote a diele profesora Matúša Kučeru a výber z jeho štúdií a článkov). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 22. 5. 2019, č. 19 – 20, s. 10 – 11.

REDAKCIA: Osobnosti v knihách (Ján Čomaj: Knieža Matúš – Rozprávanie o živote a diele profesora Matúša Kučeru a výber z jeho štúdií a článkov). In: Slovensko, roč. 41, jar 2019, s. 45.

POLÁK, Milan: Ján Čomaj: Knieža Matúš (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 11, s. 130 – 132.

HAJKO, Dalimír: Ján Čomaj: Knieža Matúš (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 11, s. 127 – 130.

MIKOLAJ, Dušan: Kniežam edzi novodobými historikmi (Ján Čomaj: Knieža Matúš. Rozprávanie o živote a diele profesora Matúša Kučeru a výber z jeho štúdií a článkov). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 6. 6. 2018, č. 21 – 22, s. 12.

BELAN, Rudolf: Do dejín slovenskej žurnalistiky patria aj dejiny Smeny. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 6. 6. 2018, č. 21 – 22, s. 5.

MIKOLAJ, Dušan: Laudácia na Jána Čomaja. (Laureáti Ceny SSS za celoživotné dielo – Budmerice 8. 12. 2017). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 13. 12. 2017, č. 43 – 44, s. 3.

BALÁŽ, Anton: Ján Čomaj (1935). In: Sme, roč. 25, 3. 2. 2017, č. 28, príloha Magazín o knihách, s. VII.

TARAGEL, Dušan: Počmáraný život. (Zabudnuté bestsellery). In: Sme, roč. 25, 3. 2. 2017, č. 28, príloha Magazín o knihách, s. VII.

BODACZ, Bohuš: Ján Čomaj: My a čas. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 6, s. 122 – 125.

ŠAH: Ján Čomaj – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 4, s. 157 – 158.

KALNÝ, Slavo: Ján Čomaj – Jozef Iľko: S počasím si tykám. In: Knižná revue, roč. XXI, 19. 1. 2011, č. 2, s. 11.

Autor neuved.: Otázky namierené za obzory (Ján Čomaj – Jozef Iľko: S počasím si tykám). In: Knižná revue, roč. XXI, 5. 1. 2011, č. 1, s. 10.

SZABÓ, Ivan: Literatúra faktu žije aj bez regálov (Slovenská literatúra faktu 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXXII.

ŤAPAJOVÁ, Elena: Ján Čomaj: Štefan Kvietik. Život bez opony. In: Knižná revue, roč. XX, 17. 2. 2010, č. 4, s. 11.

SZABÓ, Ivan: Rôznorodé témy, rozdielna kvalita (Slovenská literatúra faktu 2008) . In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XXXII, XXXIII, XXXIV – XXXV.

KALNÝ, Slavo: Ján Čomaj: Mág z Očovej. Ján Berky-Mrenica. In: Knižná revue, roč. XIX, 2009, č. 11, s 11.

URSÍNYOVÁ, Terézia: Ján Čomaj: Eva Kristínová. Spomienky herečky.In: Knižná revue, roč. XIX, 15. 4. 2009, č. 8, s. 10.

KALISKÝ-HRONSKÝ, Roman: Ján Čomaj: Petržalka (Engerau – Ligetfalu). In: Knižná revue, roč. XIX, 4. 3. 2009, č. 5, s. 3.

SVETOŇ, Ľuboš: Ján Čomaj: Tisíc a jeden príbeh sochára Bartfaya. Ján Čomaj: Návraty Arpáda Račka. In: Knižná revue, roč. XVIII, 26. 3. 2008, č. 7, s. 3.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

BALÁŽ, A.: Fenomén Ján Čomaj (Príspevok k hodnoteniu slovenskej literatúry faktu za rok 2006). In: Knižná revue,  roč. XVII, 2007, č. 16 – 17.

JUSTUS, Richard: S Kainovým znamením. Ján Čomaj: Čakanie na koniec. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 5, s. 137 – 138.

HALVONÍK, Alexander: Ján ČOmaj: Fenomén Zamarovský (Náš tip). In. Knižná revue, roč. XVI, 25. 10. 2006, č. 22, s. 1.

SCHUSTER, Michal: Na noži – Viac záznam ako príbeh (Mikuláš Nevrlý – Ján Čomaj: Šachová Bratislava). In: Knižná revue, roč. XVI, 29. 3. 2006, č. 7, s. 5.

HÁBER, Stanislav – ČOMAJ, Ján: Reportáž ako pomník obetiam (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XV, 22. 6. 2005, č. 13, s. 12.

KALNÝ, Slavo: Túlačaky po počmáranom živote J. Č. (Laudácio na Jána Čomaja). In: Slovenské pohľady, IV. + 121, 2005, č. 4, s. 31 – 34.

ŠAH: Ján Čomaj – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 4, s. 158 – 159.

HALVONÍK, Alexander: Ján Čomaj: Deň plný drám (Recenzia). In: Premeny. Slovenská próza na rozhraní storočí. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004, s. 126 – 129.

GABRIKOVÁ, Adela: Chrániť a rozvíjať. Ján Čomaj: Hlina ako osud (Z vyznaní Ignáca Bizmayera). In: Knižná revue, roč. XIV, 18. 2. 2004, č. 4, s. 5.

APFEL, Viliam: Čistý hlas posledného Habána. Ján Čomaj: Hlina ako osud. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 4, s. 127 – 128.

VRBICKÁ, Eva: Tvorca s veľkou dávkou odvahy. Hovoríme s Jánom Čomajom, novinárom a spisovateľom. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 4, s. 96 – 101.

BODACZ, Bohuš: Odvrátená strana Slovenska. Ján Čomaj: Deň plný drám. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 5, s. 119 – 121.

GABRÍKOVÁ, Adela: Začarovaný kruh násilia (Ján Čomaj: Triumf strachu). In: Knižná revue, roč. XIII, 15. 10.  2003, č. 21, s. 5.

GABRÍKOVÁ, Adela: Mozaika dneška (Ján Čomaj: Deň plný drám). In: Knižná revue, roč. XII, 11. 12. 2002, č. 25 – 26, s. 12.

BALÁK, Štefan: Verný obraz jednej tvorby. Ján Čomaj: Počmúraný život. Výber najpútavejších reportáží. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 9, s. 117 – 118.

SVETOŇ, Ľuboš: Osudovkárove otázky a odpovede. Ján Čomaj: Počmáraný život. Výber najpútavejších reportáží. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 9, s. 115 – 117.

ŠAH: Pripomíname si. Ján Čomaj. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 4, s. 158.

MACHALA, D.: Predslov. In: Čomaj, J.: Kruté osudy. Bratislava: Vydavateľstvo SSS 1997.

KALISKÝ, R.: Umenie reportáže v prácach Jána Čomaja. In: Čomaj, J.: Veľký biliardový stôl. Bratislava: Smena 1993.