Ján Dekan

6. 2. 1919
Šahy
—  21. 8. 2007
Bratislava
Žáner:
literatúra faktu, odborná literatúra, iné

Životopis autora

R. 1929 – 37 študoval na reálnom gymnáziu v Šahách, 1938 – 43 na Filozofickej fakulte UK, resp. Slov. univerzity v Bratislave. Po základnej vojenskej službe pracoval r. 1946 – 48 ako redaktor v Historickom ústave SAVU, 1948 – 51 riaditeľ Historického ústavu Matice slov. v Martine, od 1951 vedúci Katedry archeológie a dejín umenia a neskôr dekan Filozofickej fakulty UK, 1964 – 73 riaditeľ Archeologického ústavu SAV, 1973 – 86 riaditeľ Umenovedného ústavu SAV v Bratislave. Vo vedeckom výskume sa sústredil na archeologické bádanie najstarších dejín Slovenska, antické, byzantské a veľkomoravské umenie. Z týchto oblastí publikoval desiatky vedeckých štúdií v odborných periodikách a zborníkoch a monografické práce Začiatky slovenských dejín a Ríša Veľkomoravská (1951), Herkunft und Ethnizitat der gegossenen Bronzeindustrie der VIII. Jahrhunderts in Karpatenbecken (1972), Apoteóza slobody na antickej mise zo Stráží (1979). Autor monografie Veľká Morava – Doba a umenie (1976), vydaná vo viacerých rečiach; výtvarných katalógov viacerých slov. umelcov (J. Kulich, D. Kuzma, Ľ. Cvengrošova, M. Klimčak, T. Banik a i.) a esejisticky ladených spomienok Ako som to videl a vnímal uverejnených v Slov. pohľadoch (1993 - 94).