Ján Domasta

23. 9. 1909
Cabaj-Čápor
—  26. 8. 1989
Cabaj
Pseudonym:
J. D. Čáporský, Marián Hrabovský, Rastislav Nitriansky, Trichomír Slávsky
Žáner:
pre deti a mládež, próza
Po absolvovaní gymnaziálnych štúdií v Nitre (1921 – 26) a v Ružomberku (1926 – 30), študoval na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave (1943 – 51). Od r. 1930 pôsobil ako učiteľ vo Veľkom Záluží, Vojniciach, Leopoldove a v Bratislave, od 1939 výkonný redaktor časopisu Vĺča, 1943 – 59 redaktor Št. nakladateľstva, neskôr Slov. pedagogického nakladateľstva v Bratislave, 1960 – 65 učiteľ základnej školy v Bernolákove, 1965 – 68 vychovávateľ vo Výcvikovom stredisku pre občanov so zmenšenou pracovnou schopnosťou v Bratislave, kde bol od… Čítať ďalej