Foto © Peter Procházka

Ján Fekete

12. 8. 1945
Modrý Kameň
Pseudonym:
J. F. Hradčan, M. Jafek
Žáner:
esej, literatúra faktu, odborná literatúra, poézia, populárne žánre, pre deti a mládež, próza
Ján FEKETE v r . 1959 – 60 študoval na Jedenásťročnej strednej škole v Modrom Kameni, 1960 – 63 na odbornom učilišti v Považskej Bystrici a v Detve, 1963 – 65 vo Večernej škole pre pracujúcich vo Zvolene a v Banskej Bystrici, 1965 – 69 slovenčinu a dejepis na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. R. 1963 – 64 pracoval ako frézar a redaktor podnikových novín v Podpolianskych strojárňach v Detve, 1964 pracovník Stredoslov. stavieb, 1964 – 65 redaktor Čs. rozhlasu, 1969 – 72 Čs. televízie, 1972 pracovník Cestných stavieb a Okr. výboru Zväzarmu v Banskej… Čítať ďalej