Ján Frátrik

9. 10. 1916
Žilina
—  31. 7. 2000
Žilina
Pseudonym:
Jano F. Podpoliansky, J. Frátrik-Podpoliansky
Žáner:
literárna veda, poézia, próza

Životopis autora

Ján FRÁTRIK študoval na reálnom gymnáziu v Žiline (r. 1934 maturoval), 1946 – 49 absolvoval Pedagogickú fakultu v Bratislave. Medzitým pôsobil ako učiteľ na národných školách v Hornom Hričove,  Terchovej, Nesluši, po r. 1949 na stredných a odborných školách v Žiline, kde od 1976 žil na dôchodku. Od konca 30. rokov publikoval verše v časopisoch (Slov. pohľady, Kultúra, Elán, Tvorba, Verbum a i.), debutoval zbierkou básni venovaných rodnému kraju Vám, rodní moji (1941), po dlhšej odmlke na konci 60. rokov vydal bibliofílie Pramienky, V domovine zvonov a zbierku venovanú rodnému mestu Kamenný vzdych (1969), výber z tvorby Zem zvoní (1972), zbierka So zdvihnutou básňou (1976), básne v próze Monológy na úvetrí (1980) a i. Okrem toho bol autorom versologickej práce Moderné postupy pri rozbore verša, v prepracovanom vydaní K rozboru literárneho diela (1976) a publikácie Slovenská katolícka moderna v premenách času (1994), prekladal nemeckú a francúzsku poéziu.