Ján Gavura photo 1

Ján Gavura

30. 12. 1975
Poprad

Diela v slovenčine

Ivana Hostová
Lenka Šafranová
Peter Trizna
Pavol Markovič
Karol Csiba
Milan Kendra
2019,
 1. vydanie

TOP päť 2015

Jaroslava Šaková
Veronika Rácová
Ivana Hostová
2018,
 1. vydanie

Podoby mesta v slovenskej poézii 20. storočia

2017,
 1. vydanie

Kráľ hlad

2012,
 1. vydanie

Besa

2008,
 1. vydanie

Ján Buzássy

2006,
 1. vydanie

Každým ránom si