Ján Gavura photo 1

Ján Gavura

30. 12. 1975
Poprad

Ocenenia

Cena Ivana Kraska (2001) za debut v slovenskom jazyku za básnickú zbierku Pálenie včiel (2001)

Prémia Literárneho fondu za rok 2008 za vedeckú monografiu Ján Buzássy