Ján Gbúr photo 1

Ján Gbúr

18. 1. 1953
Brezov
Žáner:
literárna veda, próza

Autor o sebe

Práca vysokoškolského pedagóga má svoje výhody. Jednou z výhod, ktorú oceňujem najviac, je neustály kontakt a konfrontácia s výsledkami odbornej literárnovednej komunity a tvorivý dialóg s kreatívnymi študentmi. Toto prostredie neposkytuje veľa materiálnych výhod. Je výhodné pre toho, kto chce život naplniť duchovnými podnetmi.