Ján Gbúr photo 1

Ján Gbúr

18. 1. 1953
Brezov
Žáner:
literárna veda, próza

Životopis autora

Ján GBÚR sa narodil 18. januára 1953 v Brezove. Po absolvovaní stredoškolského štúdia pokračoval v štúdiu na Filozofickej fakulte v Prešove Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach odbor slovenský jazyk a literatúra – výtvarné umenie. Po jeho absolvovaní sa stal v roku 1977 asistentom na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. V roku 1986 obhájil dizertačnú prácu na tému P. O. Hviezdoslav a česká poézia. V roku 1995 sa habilitoval v odbore teória a dejiny slovenskej literatúry a v roku 2003 získal titul univerzitný profesor v odbore literárna veda. V rokoch 1993 – 2006 pôsobil ako vedúci Inštitútu estetiky, vied o umení a kulturológie na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Od roku 2007 je dekanom novozaloženej Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.