Ján Gregorec

12. 8. 1914
Bodice
—  10. 6. 1982
Bratislava
Pseudonym:
Lesov, Milinin
Žáner:
literárna veda, poézia, próza

Životopis autora

R. 1924 – 33 študoval na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, 1946 – 50 externe na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. Pôsobil ako učiteľ základných škôl v Brunovciach, Jasenove, Borskom Jure a v Bratislave, 1950 – 54 prof. na gymnáziu a na pedagogickej škole v Bratislave, kde od 1954 prednášal dejiny slov. literatúry na Vysokej škole pedagogickej, od 1960 na Pedagogickej fakulte UK v Trnave, 1968 – 71 na Vysokej škole pedagogickej v Segedíne. Po časopisecky publikovaných básňach (v Rozvoji, Svojeti, Eláne, Slov. pohľadoch a i.) vydal zbierky Slnovrat (1944), Modely rieky (1966), Miesto na slnci (1972). Ako prozaik sa predstavil zbierkou noviel zo súčasnosti Hra pred zrkadlom (1973) a románom Napĺňanie čaší (1976). Ťažisko jeho tvorivej práce bolo v literárnej vede, v ktorej sa sústredil na skúmanie slov. literatúry medzivojnového obdobia. Autor monografií o diele L. Nádašiho Jégého (1957), V. Beniaka (1970) a A. Plávku (1972), spoluautor Dejín slovenskej literatúry. Portréty slov. spisovateľov zhrnul v knihe Výboje prózy (1962), výber z kritík vydal pod názvom Poézia v prúdeni času (1980). Autor a spoluautor čítaniek a učebníc dejín slov. literatúry.