Ján Haranta

3. 12. 1909
Turzovka
—  27. 3. 1983
Svinná
Pseudonym:
Ivo Mlad, Ján Bodor, Janko Bodrý, Milan Hôrkin, Trenčan
Žáner:
esej, poézia, próza, iné

Výberová bibliografia

CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 8.

GALLIK, Ján: Česko-slovenské súvislosti v tvorbe autorov katolíckej moderny. In: Eds: Evo Pospíšil, Anna Zelenková: Myšlenkové toposy literatury v česko-slovenských souvislostech (minulost a současnost), Brno: Tribun EU, 2014, s. 111 – 120.

GALLIK, Ján: Ján Haranta v literárnokritickom kontexte. Čadca: Magma, 2011

MARČOK, Viliam: Ján Haranta: Spolu v Zemi požehnanej (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVII, 25. 4. 2007, č. 9, s. 3.