Ján Hrušovský photo 1

Ján Hrušovský

4. 2. 1892
Nové Mesto nad Váhom
—  7. 3. 1975
Bratislava
Pseudonym:
Arctur, Karol Egreš
Žáner:
literárna veda, próza

Výberová bibliografia

VLNKA, Jaroslav: Ján Hrušovský a téma predčasného konca. Esej. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 138, 2022, č. 6, s. 28 – 35.

GRZNÁROVÁ, Iveta: Spisovateľ a novinár Ján Hrušovský. Bravúrne opísal zákopy. A potom klamal o SNP. In: Hospodárske noviny - príloha Magazín, roč. 6, 17. 7. 2020, č. 27, s. 28 – 31.

LUKÁČKOVÁ, Viera: číta Moniku Kaprálikovú – a Jána Smreka (Monika Kapráliková: Za hranice provincie). In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 2, s. 94 – 97.

ČELKOVÁ, Naďa: V (medzi)priestoroch prózy. Martina Petríková: Medzitextový priestor prózy. Interpretačné reflexie o prózach Jany Bodnárovej, Agoty Kristofovej a Jána Hrušovského. In: Tvorba, roč. XXII. (XXXI.), 2012, č. 4, s. 36.

RANKOV, Pavol: Starý dobrý Hrušovský (Ján Hrušovský: Výber I. Výber II.). In: Knižná revue, roč. XV, 30. 3. 2005, č. 7, s. 5.