Ján Hučko

7. 3. 1929
Stará Turá
—  21. 3. 2001
Bratislava
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, literatúra faktu, odborná literatúra
R. 1944 – 48 študoval na učiteľskej akadémii, 1948 – 51 slovenčinu a dejepis na Pedagogickej fakulte, 1951 – 52 na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. R. 1950 – 53 prednášal slov. dejiny na Pedagogickej fakulte Slov. univerzity, 1953 – 59 na Vysokej škole pedagogickej, 1959 – 98 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, od r. 2000 na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Významný slov. historik, ktorý sa vo vedeckovýskumnej práci venoval obdobiu slov. národného obrodenia a jeho osobnostiam, osobitne generácii štúrovcov. Publikačne činný od r.… Čítať ďalej