Ján Johanides

18. 8. 1934
Dolný Kubín
—  5. 6. 2008
Šaľa
Žáner:
esej, literárna veda, próza, scenáristika, iné

Výberová bibliografia

POSPÍŠIL, Ivo (prel. Ingrid Skalická): Spoza Moravy (Zora Prušková: Ako si porozumieť s literatúrou. Niekoľko poznámok o vzťahu medzi autorom, rozprávaním a žánrom v modernej próze). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 11, s. 150 – 151.

CABADAJ, Peter: Spisovateľ musí byť kritikom a žalobcom samého seba. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 10, s. 41 – 44.

ČIČMANEC, Ivan: Dotyky s Jánom Johanidesom (Výročie). In: Tvorba, roč. XXVIII. (XXXVII.), 2018, č. 2, s. 37 – 42.

HEVIER, Daniel, ml.: Spisovateľ Ján Johanides. Legendu našej prózy chcel umlčať režim i kritika. (Pohnuté osudy). In: Hospodárske noviny, 7. – 9. 7. 2017, č. 129, príl. Magazín HN, roč. 4, 2017, č. 26, s. 28 – 31.

LICHNEROVÁ, Rút: Emauzy. (Ján Johanides, Vincent Hložník, Rembrandt). In: Tvorba, roč. XXVI. (XXXV.), 2016, č. 4, s. 19 – 24.

HUBČÍKOVÁ, Erika: Klasika od Bagalu (Dušan Mitana: Nočné správy. Ján Johanides: Súkromie). In: Knižná revue, roč. XXIV, 10. 12. 2014, č. 25 – 26, s. 12.

FORGÁČ, Marcel: Existencializmus a slovenská literatúra (interpretácia foriem existenciálnej rétoriky v dielach Dominika Tatarku, Jána Johanidesa a Rudolfa Slobodu). Prešovská univerzita v Prešove, 2014. Dostupné na: https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Forgac1

MIKŠÍK, Matúš: Kľúč ku krvi. Ján Johanides – prozaik ľudského údelu. (Recenzia). In: Tvorba, roč XXIV. (XXXIII.), 2014 , č. 3, s. 38.

JUROVSKÁ, Michaela: Ján Johanides stál vzpriamený a objímal svet. In: denník Pravda, 10. 8. 2014. Dostupné na: https://zurnal.pravda.sk/esej/clanok/326304-jan-johanides-stal-vzpriameny-a-objimal-svet/

HAVERLA, Miloš: Ján Johanides – prozaik ľudského údelu (Zost. Vladimír Petrík). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 129, 2013, č. 10, s. 129 – 131.

SVORADOVÁ, Veronika: Ako na Johanidesa? In: Knižná revue, roč. XXII, 28. 11. 2012, č. 24, s. 21.

PETRÍK, Vladimír (edit.): Ján Johanides – prozaik ľudského údelu. Zborník esejí od V. Petríka, J. Felixa, M. Kasardu, R. Pynsenta, Ľ. Feldeka, V. Marčoka a J. Janu, ukážok prác J. Johanidesa a rozhovory so spisovateľom pre rôzne médiá. Bratislava, LIC, 2012

HEVIER, Daniel: Prípad Johanides. In: .týždeň č. 44/2009. Dostupné na :https://www.tyzden.sk/casopis/5625/pripad-johanides/

DUDÁŠOVÁ, Darina: Kamarát Gočko a naše sny. Stále spomíname na Jána Johanidesa. (Kronika). In: Tvorba, roč. XIX. (XXVIII.), 2009, č. 3 – 4, s. 53 – 54.

BODNÁROVÁ, Jana: Spomíname na Jána Johanidesa. In: Tvorba, roč. XVIII. (XXVII.), 2009, č. 1, s. 20 – 21.

PETRÍK, Vladimír: Za Jánom Johanidesom (18. 8. 1934 – 5. 6. 2008). In: Knižná revue, roč. XVIII, 18. 6. 2008, č. 13, s. 11.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

HEVEŠI, Marián – KOPČA, Marek – POPOVIČ, Ivan  – ZELINKA, Milan: Najlepší žijúci slovenskí spisovatelia. In: Rak, roč. XII, 2007, č. 4, s. 36 – 41.

KENDRA, Milan: Diagnóza – sociálna anestézia. Ján Johanides: Hmla na našej trpezlivosti. (Recenzia). In: Rak, roč. XII, 2007, č. 1, s. 35 – 39.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

HALVONÍK, Alexander: Ján Johanides: Hmla na našej trpezlivosti (Náš tip). In: Knižná revue, roč. XV, 27. 4. 2005, č. 9, s. 1.

BEŇO, Ján: Novelu obchádza smrť. Ján Johanides: Hmla na našej trpezlivosti. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 11, s. 134 – 134.

HOCHEL, B.: Ján Johanides. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

GONDA, Milan: Ešte stále Johanides. Ján Johanides: Hmla na našej trpezlivosti. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 9, s. 137.

HALVONÍK, Alexander: Ján Johanides: Dívaj sa do modrých očí Londýna (Recenzia). In: Premeny. Slovenská próza na rozhraní storočí. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004, s. 161 – 162.

SOUČKOVÁ, M.: Keď oči vidia, ľudia bolia (Ján Johanides: Marek koniar a uhorský pápež). In: Romboid, 39, 2004, č. 4.

ŠAH: Ján Johanides – 70. (Pripomíname si – august). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 7 – 8, s. 317 – 318.

BEŇO, Ján: S maskou a s tajomstvom. Ján Johanides: Nepriestrelná žena. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, IV. + 119, 2003, č. 6, s. 118 – 120.

ČÚZY, Ladislav: Deziluzívna novela. Ján Johanides: Nepriestrelná žena. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 7 – 8, s. 268 – 270.

HOCHEL, I.: O dosahu manipulácie a jej permanentnej hrozbe (Ján Johanides: Nepriestrelná žena). In: Rak, 8, 2003, č. 1.

KOPČA, Marek: Nepriestrelný text (Ján Johanides: Nepriestrelná žena). In: Knižná revue, roč. XIII, 22. 1. 2003, č. 2, s. 5.

SOMOLAYOVÁ, Ľ.: Nepriestrelná žena útočí (Ján Johanides: Nepriestrelná žena). In: Romboid, 38, 2003, č. 5 – 6.

HOCHEL, raňo: Portrét RAK-a (Ján Johanides). In: Rak, roč. VII, 2002, č. 2, s. 32 – 33.

ČÚZY, L.: Posolstvo či varovanie? (Ján Johanides: Dívaj sa do modrých očí Londýna). In: Slovo. Politicko-spoločenský týždenník, 3, 2001, č. 28.

HALVONÍK, Alexander: Ján Johanides: Dívaj sa do modrých očí Londýna. (Môj tip). In: Knižná revue, roč. XI, 24. 1. 2001, č. 2, s. 1.

HOCHEL, I.: Ján Johanides s odstupom desaťročí (Ján Johanides: Nie. Súkromie). In: Romboid, 36, 2001, č. 2.

KRŠÁKOVÁ, D.: Popraskane o praskline (Ján Johanides: Dívaj sa do modrých očí Londýna). In: Rak, 6, 2001, č. 1.

SOUČKOVÁ, M.: Rôzne podoby zla a sexuality (Ján Johanides: Dívaj sa do modrých očí Londýna). In: Romboid, 36, 2001, č. 5 – 6.

TARANENKOVÁ, I.: Premárnená investícia (Ján Johanides: Dívaj sa do modrých očí Londýna). In: Kultúrny život, 2, 2001, č. 5.

MARCELLI, M.: Johanides: druhé čítanie. In: Os, 2000, č. 6.

PÁTKOVÁ, J.: Na počátku bylo „azda“ (Ján Johanides: Súkromie). In: Os, 2000, č. 8.

PETŘÍČEK, M.: Recepce zdvojováním. In: Os, 2000, č. 6.

GAJDOŠ, M.: Archetypálna analýza Johanidesovej novely Inzeráty pre večnosť. In: Romboid, 34, 1999, č. 10.

HOCHEL, I.: Človek je nesprávny meter na meranie mnohorozmernosti Boha. In: Romboid, 34, 1999, č. 10.

HOCHEL, I.: Nositeľ hĺbkovej analýzy zla (Ján Johanides: Dedičný červotoč). In: Romboid, 34, 1999, č. 4.

JANECOVÁ, M.: „... možnože som do nich vkladal významy, čo v nich nikdy neboli...“ Ján Johanides: Dedičný červotoč. (Recenzia). In: Dotyky, XI, 1999, č. 3 – 4, S. 42.

KRČMÉRYOVÁ, E.: Skrátka Johanides (Ján Johanides: Dedičný červotoč). In: Rak, 4, 1999, č. 2.

MATEJOVIČ, Pavel: Priestor, text a krajina (Ivan Laučík, Ján Johanides, Pavel Vilikovský). In: Slovenská literatúra, roč. 46, 1999, č. 3 – 4, s. 186 – 193.

SVETOŇ, Ľ.: V pozadí stojí strach (Ján Johanides: Dedičný červotoč). In: Literárny týždenník, 12, 1999, č. 17.

ŠAH: Pripomíname si v auguste. Ján Johanides. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 7 – 8, s. 318 – 319.

ŽEMBEROVÁ, Viera: Autor a text, teda o kríze subjektu v próze Jána Johanidesa. In: Slovenská literatúra, roč. 46, 1999, č. 3 – 4, s. 178 – 185.

ŽEMBEROVÁ, V.: Ján Johanides: Kríza po kríze s krízou (Ján Johanides: Dedičný červotoč). In: Tvorba T, 9 (18), 1999, č. 2.

GÁLIS, V.: Príkladná starostlivosť (Ján Johanides: Nositeľ čarodejného jednorožca). In: Rak, 3, 1998, č. 1 – 2.

GAŇOVÁ, I.: Lesk a príťažlivosť aj po rokoch (Ján Johanides: Nositeľ čarodejného jednorožca). In: Slovenské pohľady, IV. + 114, 1998, č. 6.

KRŠÁKOVÁ, D.: Od billboardov k literatúre (Ján Johanides: Veliteľ jednotného uhla pohľadu). In: Rak, 3, 1998, č. 1 – 2.

LITECKÝ, František: Ján Johanides: Dedičný červotoč (Môj tip). In: Knižná revue, roč. VIII, 28. 10. 1998, č. 22, s. 1.

MATEJOVIČ, P.: Silný pocit bizarnosti (Ján Johanides: Dedičný červotoč). In: Os, 1998, č. 11.

ČERVEŇÁK, A.: Sociálna a duchovná kríza (Ján Johanides: Identita v kríze). In: Literárny týždenník, 10, 1997, č. 21.

ERKO, M.: Medzi umením a životom (Ján Johanides: Nositeľ čarodejného jednorožca). In: Literárny týždenník, 10, 1997, č. 29 – 30.

GLOCKO, P., ml.: Buďme ľuďmi (Ján Johanides: Nositeľ čarodejného jednorožca). In: Literárny týždenník, 10, 1997, č. 29 – 30.

PODRACKÁ, D.: Bytostné stretnutie (Ján Johanides: Nositeľ čarodejného jednorožca). In: Literárny týždenník, 10, 1997, č. 29 – 30.

ŠPAČEK, Jozef: Eseje Jána Johanidesa. Ján Johanides: Identita v kríze. (Recenzia). In: Romboid, roč. XXXII, 1997, č. 5 – 6, s. 117 – 118

TIMURA, V.: Ján Johanides: Identita v kríze. In: Knižná revue, 7, 1997, č. 6.

BODACZ, B.: Nenamýšľajme si (Ján Johanides: Trestajúci zločin). In: Literárny týždenník, 9, 1996, č. 11.

HAUGOVÁ, M.: Spoľahlivé lampy (Ján Johanides: Rembrandt). In: Romboid, roč. XXXI., 1996, č. 5.

HAUGOVÁ, M. – JOHANIDES, J.: Slabikovať očami (Rozhovor). In: Romboid, roč. XXXI., 1996, č. 5.

HOLOŠKA, Ľ.: Všenávrat k prapôvodnosti... alebo Johanidesov Rembrandt (Ján Johanides: Rembrandt). In: Literárny týždenník, 9, 1996, č. 2.

KASARDA, M.: Minulosť, aj naša (Ján Johanides: Trestajúci zločin). In: Romboid, roč. XXXI., 1996, č. 5.

MATEJOVIČ, P.: Próza verná človeku (Ján Johanides: Súkromie). In: Romboid, roč. XXXI., 1996, č. 6.

MORAVČÍK, Š.: Johanidesov lampáš. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 112, 1996, č. 5.

PRUŠKOVÁ, Z.: Keď si tak spomeniem na šesťdesiate roky... Bratislava: Proxy 1996, s. 48 – 79.

RUTTKAYOVÁ, I.: Zločiny a tresty podľa Johanidesa (Ján Johanides: Trestajúci zločin). In: Romboid, roč. XXXI, 1996, č. 8 – 10.

SPIŠIAKOVÁ, M.: Ján Johanides: Trestajúci zločin. In: Dotyky, roč. VIII., 1996, č. 8.

SULÍK, Ivan: Umenie presného zásahu. Ján Johanides: Trestajúci zločin. (Recenzia).  In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 112, 1996, č. 4, s. 152 – 155.

TIMURA, Viktor: Rakovina zla a strachu (Ján Johanides: Trestajúci zločin). In: Knižná revue, roč. VI, 28. 2. 1996, č. 4, s. 5.

ZODLOVÁ, S.: Labyrint zločinu (Ján Johanides: Trestajúci zločin). In: Dotyky, roč. VIII, 1996, č. 4.

ŽEMBEROVÁ, V.: Podobenstvo v umeleckom texte. In: Romboid, roč. XXXI, 1996, č. 2.

HÁBER, S.: Mnohovýznamová životnosť. In: Literárny týždenník, 8, 1995, č. 11.

MINÁČ, V. – PODRACKÁ, D.: Literárne hovory Vladimíra Mináča a Dany Podrackej 15 (Ján Johanides). In: Literárny týždenník, 8, 1995, č. 21.

SULÍK, I.: Ivan Sulík číta Jána Johanidesa. In: Romboid, roč. XXX, 1995, č. 1.

ŠIKULA, B.: Memento mori! (Ján Johanides: Kocúr a zimný človek). In: Slovenské pohľady, IV. + 111, 1995, č. 1.

ŽEMBEROVÁ, V.: Žáner a text – balada v umeleckom texte. In: Romboid, roč. XXX, 1995, č. 3.

BÁTOROVÁ, M.: Jeden Štedrý deň (Ján Johanides: Kocúr a zimný človek). In: Literárny týždenník, 7, 1994, č. 51 – 52.

BÍLIK, R.: O zimnom človekovi, najväčšom boháčovi na svete (Ján Johanides: Kocúr a zimný človek). In: Dotyky, roč. VI., 1994, č. 8 – 9.

ČÚZY, L.: Niet úniku zo samoty (Ján Johanides: Kocúr a zimný človek). In: Kultúrny život, 28, 1994, č. 4.

DAROVEC, P.: Kniha ako pokračovanie výskumu (Ján Johanides: Kocúr a zimný človek). In: Dotyky, 6, 1994, č. 8 – 9.

HÁBER, S.: Mačacie zlato z náčrtníka (Ján Johanides: Kocúr a zimný človek). In: Literárny týždenník, 7, 1994, č. 51 – 52.

HEVIER, D. – JOHANIDES, J.: Európan (Rozhovor). In: Knižná revue, 4, 1994, č. 17.

HORVÁTH, T.: Prečo Nie? In: Slovenská literatúra, 41, 1994, č. 5 – 6.

KRŠÁKOVÁ, D.: Kniha paradoxov (Ján Johanides: Kocúr a zimný človek). In: Dotyky, 6, 1994, č. 8 – 9.

NAUGHTON, J.: Dejiny v diele Jána Johanidesa: Román Marek koniar a uhorský pápež. In: Romboid, 29, 1994, č. 7.

REZNÍK, J.: Ján Johanides. In: Slovenské národné noviny, 5 (9), 1994, č. 33.

ŠPAČEK, J.: Naliehavý Ján Johanides (Ján Johanides: Kocúr a zimný človek). In: Knižná revue, roč. IV, 1994, č. 22.

VANEKOVÁ, O.: Písanie v tmavých farbách (Ján Johanides: Kocúr a zimný človek). In: Dotyky, 6, 1994, č. 8 – 9.

ZAJAC, P.: Človek, ktorý berie na seba bolesť iných (Ján Johanides: Kocúr a zimný človek). In: Mosty, 3, 1994, č. 34.

ZAJAC, P.: Stôl Jána Johanidesa. In: Dotyky, roc. VI., 1994, č. 8 – 9.

ANDRUŠKA, P.: Byť sám sebou (Ján Johanides: Krik drozdov pred spaním). In: Slovenské pohľady, 109, 1993, č. 4.

BARBORÍK, V. – JOHANIDES, J.: Priveľa hluku! (Rozhovor). In: Dotyky, roč. V, 1993, č. 3.

ČIČMANEC, I.: Cesty do hlbín jazyka (Ján Johanides: Zločin plachej lesbičky. Holomráz). In: Romboid, 28, 1993, č. 2.

ČÚZY, L.: Ján Johanides: Krik drozdov pred spaním. In: Romboid, 28, 1993, č. 6.

HOCHEL, I.: Ján Johanides: Krik drozdov pred spaním. In: Romboid, 28, 1993, č. 6.

PRUŠKOVÁ, Z.: Vysoký tón potkaniarovej píšťaly (Ján Johanides: Krik drozdov pred spaním). In: Romboid, 28, 1993, č. 9.

PUCHALA, V.: Keď minulosť predbieha (Ján Johanides: Krik drozdov pred spaním). In: Dotyky, 5, 1993, č. 6.

SULÍK, I.: Polarita „svojho“ a „cudzieho“ v slovenskej próze. In: Romboid, 28, 1993, č. 6.

BARBORÍK, V.: Tvrdošijná kultivácia citlivosti (Ján Johanides: Zločin plachej lesbičky. Holomráz). In: Literárny týždenník, 5, 1992, č. 28.

ČÚZY, L.: Ján Johanides: Previesť cez most. In: Romboid, 27, 1992, č. 1.

HALVONÍK, A.: Ján Johanides: Zločin plachej lesbičky. Holomráz. In: Knižná revue, 2, 1992, č. 8.

HAMADA, M.: Básnik ľudskej bolesti a súcitu (Ján Johanides: Previesť cez most). In: Tvorba T, 2 (11), 1992, č. 1.

KARAS, F.: Prekypieva? (Ján Johanides: Zločin plachej lesbičky). In: Kultúrny život, 26, 1992, č. 18.

LINZBOTHOVÁ, E.: Ján Johanides: Krik drozdov pred spaním. In: Knižná revue, 2, 1992, č. 24.

PRUŠKOVÁ, Z.: O slobode a jej hraniciach – o možnosti povedať nie. In: Slovenská literatúra, 39, 1992, č. 6.

PRUŠKOVÁ, Z.: Zločin, elipsa a apostrofa – veľké detaily prozaického celku (Ján Johanides: Zločin plachej lesbičky. Holomráz). In: Slovenské pohľady, 108, 1992, č. 8.

SULÍK, I.: Po slovenských krížových cestách (Ján Johanides: Previesť cez most). In: Romboid, 27, 1992, č. 2.

BARBORÍK, V.: Kniha účasti a času (Ján Johanides: Previesť cez most). In: Literárny týždenník, 4, 1991, č. 50.

FELIX, J.: Literárne križovatky. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1991, s. 193 – 199.

KASARDA, M.: Ján Johanides: Previesť cez most. In: Kultúrny život, 25, 1991, č. 29.

KMEŤKOVÁ, M.: Tichu nad tebou (Ján Johanides: Previesť cez most). In: Dotyky, 3, 1991, č. 8.

MATEJOVIČ, P.: Most nad Léte (Ján Johanides: Previesť cez most). In: Fragment K, 5, 1991, č. 10.

OBERT, V.: Ján Johanides: Holomráz. In: Romboid, 26, 1991, č. 2.

PRUŠKOVÁ, Z.: Johanidesov pokus o autoportrét s odvrátenou tvárou. In: Slovenské pohľady, 107, 1991, č. 12.

ŠTEVČEK, P.: Próza ako otváranie duše (Ján Johanides: Previesť cez most). In: Literárny týždenník, 4, 1991, č. 50.

PYNSENT, Robert B. (editor): Modern Slovak Prose: Fiction since 1954. School of Slavonic and East European Studies, 1990. Published by: PALGRAVE MACMILLAN. Johanidesovi je venovaná kapitola: Ján Johanides: The Consistency of Blood (aut.: Robert B. Pynsent)

KASARDA, M.: Sociálna schizofrénia Marka koniara a uhorského pápeža. In: Dotyky, 2, 1990, č. 9.

SULÍK, I.: Quo vadis, homine? (Ján Johanides: Holomráz). In: Literárny týždenník, 3, 1990, č. 51 – 52.

ŠÚTOVEC, M.: Rekapitulácia nekapitulácie. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1990, s. 166 – 181.

ČÚZY, L.: Ján Johanides: Najsmutnejšia oravská balada. In: Romboid, 24, 1989, č. 2.

MAŤUGA, V. – JOHANIDES, J.: Som človek tradícií (Rozhovor). In: Literárny týždenník, 2, 1989, č. 7.

NOGE, J.: Július Noge číta Jána Johanidesa (Ján Johanides: Najsmutnejšia oravská balada). In: Romboid, 24, 1989, č. 4.

ŠPAČEK, J.: Bolesť poznania (Ján Johanides: Najsmutnejšia oravská balada). In: Dotyky, 1, 1989, č. 3.

MAŤUGA, V.: Kantáta na oravskú pamäť (Ján Johanides: Najsmutnejšia oravská balada). In: Literárny týždenník, 1, 1988, č. 1.

PRUŠKOVÁ, Z.: Najpravdivejšia balada o človeku (Ján Johanides: Najsmutnejšia oravská balada). In: Nové slovo, 30, 1988, č. 31.

PYNSENT, R. B.: Ján Johanides: Stálosť krve. In: Romboid, 23, 1988, č. 3.

VARGOVÁ, J.: Epika hraničných situácií (Ján Johanides: Pochovávanie brata). In: Nové slovo, 30, 1988, č. 5.

ZAJAC, P.: ... kto rozmnožuje bolesť, rozmnožuje poznanie. In: Slovenské pohľady, 104, 1988, č. 5.

KOTIAN, R.: Ján Johanides: Pochovávanie brata. In: Slovenské pohľady, 103, 1987, č. 10.

PRUŠKOVÁ, Z.: Vývinové súvislosti v krátkej próze Jána Johanidesa. In: Romboid, 22, 1987, č. 12.

RESUTÍK, M.: Mimo radu (Ján Johanides: Pochovávanie brata). In: Nové slovo, 29, 1987, č. 34.

SULÍK, I.: Bez jedinej lacnej vety (Ján Johanides: Pochovávanie brata). In: Romboid, 22, 1987, č. 10.

ŠABÍK, V.: Johanidesova novela „vedomia“ (Ján Johanides: Slony v Mauthausene). In: Slovenské pohľady, 101, 1985, č. 10.

ŠPAČEK, J.: Signály svedomia (Ján Johanides: Slony v Mauthausene). In: Nové slovo, 27, 1985, č. 29.

MIKULA, V.: Ján Johanides: Marek koniar a uhorský pápež. In: Romboid, 19, 1984, č. 6.

SULÍK, I.: Historický Johanides (Ján Johanides: Marek Koniar a uhorský pápež). In: Nové slovo, 26, 1984, č. 5.

ŠPAČEK, J.: Vzťah k času (Ján Johanides: Marek koniar a uhorský pápež). In: Romboid, 19, 1984, č. 6.

PETRÍK, V.: Jan Johanides: Balada o vkladnej knižke. In: Slovenské pohľady, 96, 1980, č. 12.

ZAJAC, P.: Život alebo peniaze (Ján Johanides: Nepriznané vrany). In: Romboid, 15, 1980, č. 10.

ŠTEVČEK, P.: Ján Johanides: Nepriznané vrany. In: Slovenské pohľady, 95, 1979, č. 3.

ŠÚTOVEC, M.: Konzervovaná moderna (Ján Johanides: Nepriznané vrany). In: Romboid, 14, 1979, č. 2.

ZAJAC, P.: Koľko vrstiev má pravda (Ján Johanides: Nepriznané vrany). In: Romboid, 14, 1979, č. 2.

ANDRUŠKA, P.: Svojrázny literárny výtvor (Ján Johanides: Nepriznané vrany). In: Nové slovo, 20, 1978, č. 42.,