Ján Jurčo

16. 8. 1933
Žbince
Žáner:
literárna veda, odborná literatúra

Výberová bibliografia

Autor neuved.: Ján Jurčo (16. 8. 1933...) – o autorovi + JURČO, Ján: Skryté tváre. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 25. 11. 2020, č. 41 – 42, s. 15.

ŠAH: Pripomíname si v auguste: Ján Jurčo – 85. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 7 – 8, s. 315.

MAKARA, Sergej: Náruživý milovník slova. In: Literárny týždenník, roč. XXVI, 18. 9. 2013, č. 31 –  32, s. 10.

ŠAH: Ján Jurčo – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, IV. + 119, 2003, č. 7 – 8, s. 317– 318.

ŠAH: Ján Jurčo – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 7 – 8, s. 319.