Ján Juríček

29. 1. 1922
Brezová pod Bradlom
—  1. 6. 1992
Bratislava
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, literatúra faktu, odborná literatúra

Životopis autora

R. 1933 – 41 študoval na gymnáziách v Leviciach a v Bratislave, 1941 – 46 slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. R. 1946 – 48 pôsobil ako prof. na gymnáziu, 1949 – 51 referent publicistického odboru Povereníctva informácií, 1951 – 52 robotník v továrni na mlynské stroje, 1952 – 54 robotník, neskôr redaktor vo vydavateľstve Tvar v Bratislave, 1954 – 56 redaktor Vydavateľstva Osveta v Martine, 1956 – 87 vydavateľstva Obzor, od r. 1988 žil na dôchodku v Bratislave. Od r. 1942 časopisecky uverejňoval články o slov. literatúre, spoločne s V. Petríkom pripravil Slovenský literárny album (1968), vedúci autorského kolektívu a zostavovateľ Malej encyklopédie spisovateľov sveta (1978) a Encyklopédie spisovateľov sveta (1987). V oblasti populárno-náučnej literatúry rozvíjal biografický žáner. Autor životopisných monografií M. R. Štefánik (1968), Ľudovít Štúr (1971), Martin Kukučín (1975), Lev Nikolajevič  Tolstoj (1980), Vajanský (1988), ktoré vyšli vo viacerých vydaniach. Čitateľsky úspešné boli i jeho posmrtne vydané biografické knihy Martin Rázus – Básnik a politika (1993) a Milan Hodža (1994). R. 1963 – 69 zostavoval, redigoval a autorsky prispieval do slov. časti celošt. Kultúrnopolitického kalendára, spoločne s J. Michalkom zostavil monografiu Brezová pod Bradlom (1970), zodpovedný redaktor encyklopedického diela Slovensko – Dejiny, Príroda, Ľud 1 – 2, Kultúra 1 – 2 (1978 – 80).