Ján Kamenistý

27. 1. 1941
Bratislava
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, odborná literatúra, poézia, próza, publicistika, scenáristika

Životopis autora

R. 1965 absolvoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1965 – 68 redaktor Večerníka, 1968 – 90 denníka Smena, 1990 – 94 vedúci redaktor Smeny na nedeľu, potom sa venoval prekladateľskej činnosti, od r. 2000 šéfredaktor časopisu Kultúrny život v Bratislave. Publicista, novinár a redaktor, autor množstva reportáží, rozhovorov, esejí a fejtónov uverejňovaných v periodickej tlači. Ako žurnalista vydal knihu reportáží Arménsko, Arménsko (1989) a zbierku rozhovorov s umelcami a so spisovateľmi Ako kopú múzy (1990), spoluautor populárno-náučnej práce Umenie v živote človeka (1989). Popri publicistike sa zaujímal aj o modernú slov. poéziu, napísal príručku Poznámky k poetike divadiel poézie (1967), zostavovateľ Zápisníkov Hviezdoslavovho Kubína (1982 – 88), autor scénickej montáže z poézie M. Valka Zvony na všedný deň (1983) a rozhlasového umelecko-dokumentárneho pásma o povstaleckom básnikovi M. Herzovi Odpusťte, mamička (1984). Ako editor pripravil antológiu z tvorby mladých slov. básnikov Nadránom (1971), výbery z básnického diela J. Jesenského (Mám v srdci lásku, nenávisť, 1974) a T. H. Florina (Sentimentálna púť, s J. Buzássym, 1988), výbery zo slov. a svetovej ľúbostnej poézie Ave láska (1999), Ave, amor (2002), Ave, Laura (2003). Plodný prekladateľ z angličtiny, z americkej literatúry 20. stor. sa orientoval na preklady detektívok, trilerov, westernov, spoločenských a vedecko-fantastických románov (J. Ball, M. Brand, J. Collinsova, J. Daileyova, H. Denker, P. K. Dick, Z. Grey, J. H. Chase, L. L’ Amour, J. London, R. Ludlum, E. MacBain, L. Martin, S. Meredith, S. Spruill, D. Steelova, E. Steiberová a i.), z anglickej literatúry prekladal dobrodružné a historické prózy (A. Kato, M. G. Lewis, Ch. R. Maturin, A. Radcliffova, J. Rance). Vydal výber anglických poviedok Strašidelné poviedky (2002), Výber citátov od J. Wericha a ďalších českých osobností, zostavil zborník o umeleckom prednese Tak prichádza k nám slovo (2006).