Ján Kopčok

23. 5. 1929
Báčsky Petrovec (Srbsko)
—  6. 12. 1993
Nový Sad (Srbsko)
Pseudonym:
Ján Kopčok-Báťa
Žáner:
dráma, esej, pre deti a mládež, próza, publicistika

Výberová bibliografia

ŠENKÁR, Patrik: Ján Kopčok: Keď zo života život odcvála (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 2, s. 126 – 128.