Ján Kopčok

23. 5. 1929
Báčsky Petrovec (Srbsko)
—  6. 12. 1993
Nový Sad (Srbsko)
Pseudonym:
Ján Kopčok-Báťa
Žáner:
dráma, esej, pre deti a mládež, próza, publicistika

Životopis autora

Študoval na slov. gymnáziu v Báčskom Petrovci a na prírodovedecko-matematickej fakulte univerzity v Belehrade. Po štúdiách prof. na slov. gymnáziu a riaditeľ základnej školy, neskôr riaditeľ Domu kultúry v Báčskom Petrovci, pracovník Pokrajinského sekretariátu vzdelávania, vedy a kultúry, napokon riaditeľ, hlavný a zodpovedný redaktor vydavateľstva Obzor v Novom Sade, kde od r. 1988 žil na dôchodku. Jeho literárne práce sa tematicky týkali najmä národnooslobodzovacieho boja počas druhej svetovej vojny, pričom vychádzal z autopsie. Pre deti a mládež napísal knižky Deti z našej ulice (1959), Chlapci zo salaša (1986). Ďalšie detské prózy publikoval časopisecky, bol jednou z vedúcich osobností mládežníckeho periodika Vzlet a detského časopisu Naši pionieri. V prozaickej tvorbe pre dospelých knižne vydal novely s vojnovou tematikou Jazvy (1980) a Krátky život (1989), časopisecky uverejnil vojnovú drámu Krutý život (1954) a hru Povíchrica nad brázdami (1976), ktoré inscenovali slov. ochotnícke súbory vo Vojvodine. Venoval sa tiež publicistike, autor brožúry Architektonický rast Petrovca (1991).