Ján Koška

1. 12. 1936
Budiná
—  11. 5. 2006
Bratislava
Pseudonym:
Ivan Chyžný
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, poézia, prekladateľská činnosť, publicistika, scenáristika

Výberová bibliografia

HOCHEL, Igor: Spomienka na Jána Košku. In: Knižná revue, roč. XVII, 3. 1. 2007, č. 1, s. 11.

BALÁK, Štefan: Ľútoriadky za Jánom Koškom (1. 12. 1936 Budiná – 11. 5. 2006). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 7 – 8, s. 269 – 270.

GABRÍKOVÁ, Adela: Stimuly pre tvorbu (Ján Koška: Recepcia ako tvorba). In: Knižná revue, roč. XIII, 17. 9.  2003, č. 19, s. 3.

ŠAH: Ján Koška. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 12, s. 156.