Ján Kostra photo 1

Ján Kostra

4. 12. 1910
Turčianska Štiavnička
—  5. 11. 1975
Bratislava
Pseudonym:
Kristián Benko
Žáner:
poézia, pre deti a mládež

Výberová bibliografia

URBANOVÁ, Ľuba – ZÚBEK, Ľudo – KOSTRA, Ján – SMREK, Ján – PLÁVKA, Andrej – TATARKA, Dominik – MINÁČ, Vladimír – MELIČKOVÁ, Hana – ZÁBORSKÝ, Viliam: Fiktívne rozhovory (Zo súkromného archívu Ľ. Šajdovej). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 11, s. 46 – 52.

ŠRANK, Jaroslav: Reč električiek v slovenskej poézii. In: Vlna, roč. 21, 2019, č. 81, s. 20, 21.

ČERTÍK, Jozef: Socialistický realizmus – ako odstrašujúci príklad. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 9, s. 58 – 62.

LUKÁČKOVÁ, Viera: číta Moniku Kaprálikovú – a Jána Smreka (Monika Kapráliková: Za hranice provincie). In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 2, s. 94 – 97.

MIKULA, Valér: Mojich 10 (Ján Kostra: Stúliť sa). In: Editoriál, roč. 1, 2018, č. 4, s. 11 – 12.

CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 10, 12.

RÁCOVÁ, Veronika: Spracovanie edičných komentárov a vysvetliviek vo vybraných zväzkoch edície Knižnica slovenskej literatúry. In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 4, s. 307 – 308.

KEKELIAKOVÁ, Monika: "Prechodná pena hier" alebo "belostný driek poézie, čo nepodlieha času"? Kostrove Hniezda v kontexte druhej fázy slovenského poetizmu. In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 10, s. 41 – 73.

BUZÁSSY, Ján: Ján Buzássy o Jánovi Kostrovi. Angažovanou cestou. In: Vertigo, 2014, č. 2, s. 11 – 12.

PETRO, Peter: Slovenská surrealistická poézia: Univerzalizmus a nacionalizmus. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 11, s. 35 – 39.

CHORVÁTH, M.: Básnické dielo Jána Kostru. Bratislava 1962.

PADO, J.: Potreba básne. Svet poézie Jána Kostru. Bratislava 1976.

MATUŠKA, A.: Od včerajška k dnešku. Bratislava 1978, s. 9 – 58.

BŽOCH, J.: Nová zbierka Jána Kostru. In: Kontakty, výber statí o literatúre, Slovenský spisovateľ 1970.

BŽOCH, J.: Kostrova ľúbostná lyrika. In: Kontakty, výber statí o literatúre, Slovenský spisovateľ 1970.

KOCHOL, V.: Preidelogizovaný Kostra. In: Kochol, V.: Literárne reflexie, Slovenský spisovateľ 1979.

KOCHOL, V.: Kostrove prvotiny. In: Slovenské pohľady, 96, 1980, č. 12, s. 65 – 80.

ŠMATLÁK, S.: Dve storočia slovenskej lyriky. Bratislava 1979, s. 427 – 435.

FELIX, J.: Kritické rozlety. Bratislava 1985, s. 120 – 128, 192 – 199, 256 – 258.

STRÁŽAY, Š.: Priezračný jesenný deň. In: Kostra, J.: Záznam o jabloni. Bratislava 1987.

MIKULA, V.: Od baroka k postmoderne. Bratislava 1997, s. 97 – 103.