Ján Kostra photo 1

Ján Kostra

4. 12. 1910
Turčianska Štiavnička
—  5. 11. 1975
Bratislava
Pseudonym:
Kristián Benko
Žáner:
poézia, pre deti a mládež

Životopis autora

Ján KOSTRA sa narodil 4. decembra 1910 v Turčianskej Štiavnici. Študoval na štátnej reálke v Žiline. Po maturite odišiel na umelecko-priemyslovú školu do Prahy (1928), kde sa zároveň stal mimoriadnym poslucháčom Filozofickej fakulty a v rokoch 1930 – 1933 aj poslucháčom Českého vysokého učenia technického, kde študoval architektúru a venoval sa maliarskej a sochárskej príprave. Bol členom Detvana – spolku slovenských vysokoškolských študentov v Prahe. Po skončení vojenskej služby sa stal úradníkom Zemskej banky v Bratislave (1936 – 1937), odkiaľ prešiel do redakcie kultúrnej rubriky Robotníckych novín (1937 – 1938). Potom pôsobil ako redaktor Slovenského rozhlasu v Prešove a v Bratislave (1938 – 1942), kde pokračoval aj po oslobodení až do roku 1949. V rokoch 1952 – 1953 bol redaktorom Kultúrneho života a úradujúcim podpredsedom Zväzu slovenských spisovateľov. Takmer po celý život sa venoval aj výtvarnej tvorbe, písal eseje aj o výtvarnej tvorbe (napríklad, o Ľ. Fullovi). Básnická zbierka Ave Eva (1943) vyšla s jeho vlastnými ilustráciami. Zomrel 5. novembra 1975 v Bratislave.