Ján Lenčo photo 1

Ján Lenčo

23. 10. 1933
Žilina
—  1. 11. 2012
Žilina
Žáner:
literárna veda, poézia, pre deti a mládež, próza

Výberová bibliografia

PSALMANOVÁ, Viera: Mužská rozprávka Jána Lenča OČAMI ŽENY (Dve úvahy nad jednou poviedkou). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 4. 9. 2019, č. 29 – 30, s. 12.

KAZÍK, Miroslav: Mužská rozprávka Jána Lenča OČAMI MUŽA (Dve úvahy nad jednou poviedkou). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 4. 9. 2019, č. 29 – 30, s. 12.

(dt): Dizertačné práce (Lenka Macsaliová: Pseudohistorizmus v slovenskej próze od polovice šesťdesiatych rokov 20. storočia v tvorbe J. Lenču, R. Slobodu, M. Zelinku, P. Jaroša a P. Vilikovského). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 425.

HORECKÝ, Michal – VÁLEK, Igor: Zo šibalstiev Jána Lenča. In: Literárny týždenník, roč. XXX, 15. 11. 2017, č. 39 – 40, s. 14.

MIŠÁK, Peter: Kto bol a kým zostal Ján Lenčo. In: Literárny týždenník, roč. XXX, 15. 11. 2017, č. 39 – 40, s. 14.

PETRÍK, Vladimír: Za Jánom Lenčom. In: Tvorba, roč. XXIII. (XXXII.), 2013, č. 1, s. 32 – 33.

MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXVIII.

RYBANSKÝ, Peter: Ján Lenčo: Odysseus, bronz a krv. In: Knižná revue, roč. XIX, ;5. 8. 2009, č. 16 – 17, s. 3.

HALVONÍK, Alexander: Slovenská próza 2008. In: Knižná revue – príl. Súmrak literárneho snobizmu, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. VI.

FARKAŠOVÁ, Etela: Sila paradoxu. Ján Lenčo: Vražda v márnici a iné poviedky (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XIX, 21. 1. 2009, č. 2, s. 5.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

SVETOŇ, Ľuboš: Pokúšanie. Ján Lenčo: Zmluva s diablom. Ján Lenčo: Hriech v Turecku. (Recenzie). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 10, s. 123 – 125.

MALACHOVSKÁ, Katarína: Hriešne rozhrešenie. Ján Lenčo: Hriech v Turecku. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 10, s. 121 – 123.

BLAHYNKA, Milan: Lenčova najnovšia päťdesiatka. Ján Lenčo: Hriech v Turecku. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 4, s. 134 – 136.

BODACZ, Bohuš: Veľmajster utajených právd. Ján Lenčo: Hriech v Turecku. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 4, s. 133 – 135.

MIKULA, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

BEŇO, Ján: Aj balzam na mozog. Ján Lenčo: Zmluva s diablom. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 2, s. 120 – 122..

LECHAN, Milan: Maximum miniatúry (Já Lenčo: Hriech v Turecku). In: Knižná revue, roč. XIV, 22. 24. 2004, č. 26, s. 5.

FARKAŠOVÁ, Etela: Sila literárnych fresisek (Ján Lenčo: Zmluva s diablom). In: Knižná revue, roč. XIII, 12. 11.  2003, č. 23, s. 5.

ŠAH: Pripomíname si. Ján Lenčo – 70. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 10, s. 157.

VÁLEK, Igor: Perla v knihe. Žilina a okolie. (Autor úvodného textu Ján Lenčo). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, IV. + 119, 2003, č. 7 – 8, s. 277 – 278.

FARKAŠOVÁ, E.: Čaro i ťarcha nezodpovedaných otázok. Ján Lenčo: Čarovná Lucia. Luckine krídla. Svetlo Lucia. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, IV. + 118, 2002, č. 11, s. 140 – 143.

KOPČA, M.: Tak (už) majster Lenčo hovoril (J. Lenčo: Čarovná Lucia. Luckine krídla. Svetlo Lucia). In: RAK, 7, 2002, č. 10.

PETRÍK, Vladimír: Lucia je svetlo – poznania (J. Lenčo: Čarovná Lucia. Luckine krídla. Svetlo Lucia). In: Knižná revue, roč. XII., 18. 9. 2002, č. 19, s. 5.

BALÁŽ, Anton – LENČO, Ján: Od románu k miniatúre a späť... Rozhovor s Jánom Lenčom. In: Knižná revue, roč. XI, 28. 11. 2001, č. 24, s. 12.

DRASTICH, M.: Spánombohom, zborovňa! (J. Lenčo: Rozpamätávanie). In: Literárny týždenník, 14, 2001, č. 14.

KAZÍK, M.: Takmer už klasika (J. Lenčo: Rozpamätávanie). In: Dotyky, 13, 2001, č. 4.

PIUS, Miroslav: Pamäť ako funkcia románu. Ján Lenčo: Rozpamätávanie. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 9, s. 120 – 122.

-red- – LENČO, Ján: Anketa nekaždodenná, lebo koncostoročná. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 4, s. 5 – 7.

BODACZ, Bohuš: Viagra ducha. (Rozhovor so spisovateľom Jánom Lenčom). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 31 – 37.

BALÁŽ, A. – LENČO, J.: Rozpamätávanie (Anton Baláž sa zhovára s Jánom Lenčom). In: Literika, 3, 1998, č. 2.

ČECHVALA, M.: Genealógia Hohenzollernovcov, alebo, Politika podľa Lenča (J. Lenčo: Didaktická kronika rodu Hohenzollernovcov). In: Literárny týždenník, 11, 1998, č. 39.

FARKAŠOVÁ, E.: Svedectvo o fenoméne moci (J. Lenčo: Didaktická kronika rodu Hohenzollernovcov). In: Literárny týždenník, 11, 1998, č. 39.

FERKO, M.: Etika histórie (J. Lenčo: Didaktická kronika rodu Hohenzollernovcov). In: Literárny týždenník, 11, 1998, č. 39.

KOVÁČOVÁ, A.: Kronika našej budúcnosti (J. Lenčo: Didaktická kronika rodu Hohenzollernovcov). In: Knižná revue, 8, 1998, č. 25 – 26.

PETRÍK, V. – LENČO, J.: Päť otázok Jánovi Lenčovi (rozhovor). In: Tvorba T, 8 (17), 1998, č. 1

ŠAH: Pripomíname si. Ján Lenčo – 65. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 10, s. 159.

LENČO, J. – FARKAŠOVÁ, E.: Slovo Otázka je synonymom Počiatku (rozhovor). In: Knižná revue, 7, 1997, č. 25 – 26.

LENČO, J. – HOLKA, P.: Literatúra je rozkoš i trápenie (rozhovor). In: Pravda, 5, 3. 1. 1995, č. 2.

PŘÍHODOVÁ, D.: Veľkolepé bájky (J. Lenčo: Cesta na morské dno). In: Literárny týždenník, 8, 1995, č. 32.

ČÚZY, L.: Päťdesiat príbehov (J. Lenčo: Nebezpečná Šeherezáda). In: Romboid, 29, 1994, č. 6.

FARKAŠOVÁ, E.: Ján Lenčo: Cesta na morské dno. In: Slovenské pohľady, 4 + 110, 1994, č. 7.

FARKAŠOVÁ, E.: Lenčo po tridsiatich rokoch (J. Lenčo: Cesta na morské dno). In: Knižná revue, 4, 1994, č. 10.

ŠPAČEK, J.: Rozprávačská zaujatosť (J. Lenčo: Nebezpečná Šeherezáda). In: Knižná revue, 4, 1994, č. 3.

TAZBERÍK, J.: Zmysel príbehu (J. Lenčo: Nebezpečná Šeherezáda). In: Slovenské pohľady, 4 + 110, 1994, č. 1.

LENČO, J. – DVOŘÁKOVÁ, H.: Autor s úsmevom (rozhovor). In: Nové slovo bez rešpektu, 3, 1993, č. 40.

LENČO, J. – HALVONÍK, A.: Ján Lenčo (rozhovor). In: Knižná revue, 3, 1993, č. 16.

LENČO, J. – ZÁLETA, M.: Rozpamätávanie (rozhovor). In: Nedeľná Pravda, 2, 1993, č. 23.

ZÁLETA, M.: Aj miniatúry mág... (J. Lenčo: Nebezpečná Šeherezáda). In: Pravda, 3 (74), 21. 12. 1993, č. 297.

LENČO, J. – HOLKA, P.: Keď hovoríme pravdu, tak celú (rozhovor). In: Pravda na nedeľu, 72, 15. 3. 1991, č. 63.

HVIŠČ, J.: Spojenie na úkor sci-fi (J. Lenčo: Socha z Venuše). In: Nové slovo, 31, 1989, č. 9.

OBERT, V.: Zmeškali sme vlak? (J. Lenčo: Socha z Venuše). In: Práca, 44, 8. 6. 1989, č. 133.

SULÍK, I.: S logikou možností (J. Lenčo: Socha z Venuše). In: Literárny týždenník, 2, 1989, č. 16.

TRUHLÁŘ, B.: Niekedy iba nápad... (J. Lenčo: Socha z Venuše). In: Práca, 44, 17. 2. 1989, č. 41.

ULIČNÝ, P.: Socha z Venuše – či bez duše? (J. Lenčo: Socha z Venuše). In: Slovenské pohľady, 105, 1989, č. 3.

HUJÍK, V.: Slovenské sci-fi (J. Lenčo: Socha z Venuše). In: Ľud, 41, 18. 10. 1988, č. 246.

PETRÍK, V.: Priebojnosť skrytá pod príbehom (J. Lenčo: Roky v kine Úsmev). In: Slovenské pohľady, 104, 1988, č. 1.

ŠTEVČEK, P.: Poznámky na opus (J. Lenčo: Roky v kine Úsmev). In: Romboid, 23, 1988, č. 4.

HUJÍK, V.: Ján Lenčo: Roky v kine Úsmev. In: Večerník, 32, 29. 4. 1987, č. 83.

KOTIAN, R.: Víťazstvo na body (J. Lenčo: Roky v kine Úsmev). In: Romboid, 22, 1987, č. 12.

KOVÁČOVÁ, J. – LENČO, J.: Rozhovor s Jánom Lenčom. In: Romboid, 22, 1987, č. 3.

SOUČKOVÁ, M.: Úsmevne o kine Úsmev (J. Lenčo: Roky v kine Úsmev). In: Smena, 40, 29. 10. 1987, č. 254.

TRUHLÁŘ, B.: O ľuďoch okolo kina (J. Lenčo: Roky v kine Úsmev). In: Nové slovo, 29, 1987, č. 30.

VEĽKÝ, J.: Román-kronika zo súčasnosti (J. Lenčo: Roky v kine Úsmev). In: Pravda, 68, 20. 8. 1987, č. 194.

GOMBALA, E.: Ženský román o mužskom poslaní (J. Lenčo: Žena medzi kráľmi). In: Romboid, 20, 1985, č. 10.

JURÍK, L.: Podoby historickej (súčasnej) prózy. In: Nové slovo, 27, 1985, č. 6.

LIBA, P.: Ján Lenčo: Žena medzi kráľmi. In: Slovenské pohľady, 101, 1985, č. 10.

OKÁLI, D.: Ohnivo reťaze (J. Lenčo: Žena medzi kráľmi). In: Nové slovo, 27, 1985, č. 32.

SULÍK, I.: Román zo starovekej Sparty (J. Lenčo: Žena medzi kráľmi). In: Pravda, 66, 19. 11. 1985, č. 273.

TRUHLÁŘ, B.: Román o antickom Grécku (J. Lenčo: Žena medzi kráľmi). In: Práca, 40, 1985, č. 137.

KOTIAN, R.: O Lenčovi trochu inak. In: Slovenské pohľady, 100, 1984, č. 9.

KOTIAN, R.: Svet minulosti v pohybe (J. Lenčo: Egypťanka Nitokris. Hviezdne okamihy). In: Romboid, 19, 1984, č. 7.

GOMBALA, E.: Cestami prózy (J. Lenčo: Odyseus, bronz a krv). In: Smer, 35, 29. 4. 1983, č. 10.

LIBA, P.: Čakanie na „pravdu celku“. In: Slovenské pohľady, 99, 1983, č. 10.

MELICHER, J.: Lenčove historické prózy (J. Lenčo: Egypťanka Nitokris. Hviezdne okamihy). In: Nové knihy, 1983, č. 41.

SULÍK, I.: Ján Lenčo: Odyseus, bronz a krv. In: Slovenské pohľady, 99, 1983, č. 2.

BODACZ, B.: Súčasný Odyseus (J. Lenčo: Odyseus, bronz a krv). In: Práca, 37, 9. 9. 1982, č. 214.

TRUHLÁŘ, B.: Vnikanie do sveta antiky (J. Lenčo: Odyseus, bronz a krv). In: Nové slovo, 24, 1982, č. 40.

LIBA, P.: Ján Lenčo: Kleopatrin milenec. In: Slovenské pohľady, 97, 1981, č. 12.

BORČIN, E.: Z dávnej minulosti (J. Lenčo: Zlaté rúno). In: Práca, 35, 10. 7. 1980, č. 161.

BAGIN, A.: Obraz ľudských hodnôt (J. Lenčo: Rozpamätávanie). In: Slovenské pohľady, 95, 1979, č. 6.

NOGE, J.: Július Noge číta Jána Lenču (J. Lenčo: Rozpamätávanie). In: Romboid, 14, 1979, č. 2.

MARUŠIAK, O.: Tvorba je hra, hra je vážna práca (J. Lenčo: Rozpamätávanie). In: Nové slovo, 21, 1979, č. 6.

OBERT, V.: Ján Lenčo: Čarodejník z Atén. In: Zlatý máj, 23, 1979, č. 2.

BAGIN, A.: Literatúra v premenách času. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1978, s. 211 – 219.

BORČIN, E.: Dekameron zo súčasnosti (J. Lenčo: Rozpamätávanie). In: Práca, 33, 12. 10. 1978, č. 241.

HAJSTEROVÁ, K.: Ján Lenčo: Čarodejník z Atén. In: Slovenské pohľady, 94, 1978, č. 11.

ŠPAČEK, J.: Ako (ne) napísať bestseller (J. Lenčo: Rozpamätávanie). In: Smena, 31, 8. 8. 1978, č. 185.

TRUHLÁŘ, B.: Antický príbeh platný dodnes (J. Lenčo: Čarodejník z Atén). In: Práca, 33, 22. 6. 1978, č. 145.

TRUHLÁŘ, B.: Cesta do hlbín profesorovej duše (J. Lenčo: Rozpamätávanie). In: Pravda, 59, 26. 10. 1978, č. 253.

WEIDLER, E.: Radostné čítanie (J. Lenčo: Rozpamätávanie). In: Smena na nedeľu, 13, 1978, č. 35.

BAGIN, A.: Priestory textu. Bratislava: Smena 1971, s. 131 – 150.