Ján Litvák photo 1

Ján Litvák

26. 8. 1965
Bratislava
Žáner:
poézia, próza, iné

Výberová bibliografia

ŠAH: Pripomíname si v auguste (Ján Litvák – 55). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č, 7 – 8, s. 318.

URBANOVÁ, Eva: Ján Litvák: Oranžová tráva. In: Romboid, roč. XLVIII, 2013, č. 8, s. 76.

DIANIŠKOVÁ, Veronika: Oranžová a iné farby (Ján Litvák: Oranžová tráva). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXII, 28. 11. 2012, č. 24, s. 4.

-mf-: Prehĺtanie zmyslu (spomienkové stretnutie). In: Knižná revue, roč. XXII, 18. 4. 2012, č. 8, s. 2.

-Anna B-: S Jánom Litvákom (literárny večer). In: Knižná revue, roč. XXII, 7. 3. 2012, č. 5, s. 3.

SVORADOVÁ, Veronika: Globalizácia, meditácia, recyklácia... Ján Litvák: Oranžová tráva. In: Tvorba, roč. XXII. (XXXI.), 2012, č. 4, s. 35.

HOSTOVÁ, Ivana: Tvorba ako hľadanie a (najmä) strácanie čitateľa (Slovenská nedebutová poézia 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XII.

HOSTOVÁ, Ivana: V korunách marhuľových stromov (Ján Litvák: Básne prané v studenej vode). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXI, 5. 1. 2011, č. 1, s. 5.

MATEJOV, Radoslav – LITVÁK, Ján: My belosi sme nevymysleli ani kvetináč (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XX, 13. 10. 2010, č. 21, s. 12.

RÉDEY, Zoltán: Veľa zbierok – málo poézie (Slovenská poézia 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XI – XII.

SOUČKOVÁ, Marta: "Tisíc kráv za niekoľko slov" (Ján Litvák: Bratislavské upanišády). Recenzia. In: Rak, roč. XIV, 2009, č. 9, s. 35 – 36.

Autor neuved. – LITVÁK, Ján: Čím žije literatúra (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVIII, 18. 6. 2008, č. 13, s. 11.

MATEJOV, Radoslav: Uhášanie smädu. Ján Litvák: Pijem vodu z Dunaja (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVII, 9. 5. 2007, č. 10, s. 5.

BANČEJ, Maroš M.: Ján Litvák: Pijem vodu z Dunaja. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 5, s. 120.

MATEJOV, Radoslav: O dvoch srdciach jednej knihy  (Ján Litvák: Živorodka. Lovkyňa ľudí). In: Knižná revue, roč. XVI, 15. 3. 2006, č. 6, s. 5.

MIKULA, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Kalligram a Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 2005.

ŠRANK, Jaroslav: Rukopis nechaný vo vani. IV. (Problémy mladšej poézie, problémy s mladšou poéziou 20. storočia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 63 – 82.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III. LIC, Bratislava 2004.

BARNOKY, Ivan: Antológia slovenskej duchovnej poézie? Stratená v ľaliách. Antológia slovenskej duchovnej poézie. (Zostavili Ján Litvák a Robert Bielik). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, IV. + 119, 2003, č. 7 – 8, s. 255 – 257.

MATEJOV, Radoslav: O márnom boji s horúčkou (Ján Stahoc: Svadobná cesta. Výber zostavil a doslov napísal Ján Litvák). In: Knižná revue, roč. XII, 3. 4. 2002, č. 7, s. 5.

BALÁŽ, Ireney: Poézia je skoro vždy modlitbou (Stratená v ľaliách. Antológia slovenskej duchovnej poézie. Zostavili Ján Litvák a Róbert Bielik). In: Knižná revue, In: Knižná revue, roč. XII, 18. 9. 2002, č. 19, s. 3.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Vydavateľstvo SSS a SNK, Bratislava – Martin 2001.

BODACZ, B.: Hommage á India. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 7 – 8.

DRASTICH, M.: Básnická hračka v próze. In: Literárny týždenník, 13, 2000, č. 8.

MICHÁLEK, M.: Do Európy cez Indiu. In: RAK, 5, 2000, č. 1.

REPKA, Peter: Baroko, rokoko, India. Ján Litvák: Gandžasan. (Recenzia). In: Romboid, roč. XXXV, 2000, č. 5, s. 73.

CIVÁŇOVÁ, Kamila: Kauza: Nevyliečiteľní gambleri slov. Robert Bielik – Ján Litvák – ANDRIJAN Turan – Kamil Zbruž: Barbar(u)ská ruleta. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 134 – 136.

MARŠÁLEK, Ján: Bratstvo hľadajúcich. Robert Bielik – Ján Litvák – ANDRIJAN Turan – Kamil Zbruž: Barbar(u)ská ruleta. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 133 – 134.

HABAJj, M.: Ani teflón, ani muflón. In: RAK, 4, 1999, č. 1.

BANČEJ, Maroš M.: Sloboda má iné meno ako slovo. In: Literárny týždenník, 11, 1998, č. 29 – 30.

MATEJOV, Radoslav: Zmena, ale kam? (Ján Litvák: Kráľ kalichov). In: Knižná revue, roč. VIII, 8. 7. 1998, č. 14 – 15, s. 10.

MORAVČÍK, Š.: Stud studničiek. In: Literárny týždenník, 11, 1998, č. 29 – 30.

TURAN, A.: Ľúbiť, ako sa len dá. In: Literárny týždenník, 11, 1998, č. 29 – 30.

DAROVEC, P.: Krútenie slovom, vetou. In: Kultúrny život, 27, 1993, č. 1.

KUHNOVÁ, D.: Posledný krehký štylista. In: Slovenské pohľady, 109, 1993, č. 3.

SOLOTRUK, M.: Nepredpojatá svojjazyčnosť. In: Kultúrny život, 27, 1993, č. 1.

MORAVČÍK, Š. – OLOS, R. – KASARDA, M. – ULIČNÝ, P.: Ján Litvák: Samoreč. In: Dotyky, 4, 1992, č. 10.

MIKUŠŤAKOVÁ, A.: Bližšie k teenagerom. In: Literárny týždenník, 4, 1991, č. 39.

BANČEJ, M. – LITVÁK, J. – URBAN, J.: Výstrel z motyky. Bratislava 1990 (obálka).