Ján Majerník

20. 7. 1936
Senica
—  9. 7. 2021
Bratislava
Pseudonym:
Ján Miloslav
Žáner:
esej, poézia, prekladateľská činnosť, próza, iné

Životopis autora

Po maturite na Jedenásťročnej strednej škole v Nových Zámkoch (1954) študoval r. 1954 – 59 slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1958 – 61 bol externým redaktorom Mladej tvorby, 1960 – 70 redaktorom časopisov Knižná kultúra a Universum, 1963 – 68 pracovníkom Slov. ústredia knižnej kultúry v Bratislave, 1970 – 72 učiteľom na slov. gymnáziu v Dunajskej Strede, 1973 – 80 pracovníkom Obvodného kultúrneho a spoločenského strediska, 1980 – 92 v slobodnom povolaní, 1992 – 98 pôsobil ako redaktor, potom šéfredaktor Literárneho týždenníka v Bratislave. Knižne debutoval básnickou zbierkou Okamih dospievania (1976). Autor zbierok: Stalo sa (1978), Skadiaľ (1979), Za svetlom v okne (1982), knihy politickej satiry Pornogramy (1991). Eseje, črty, úvahy a mikropoviedky s hubárskou tematikou prezentoval v troch prepracovaných vydaniach knihy Rastu! (1980, 1984, 1998); posledné dve sú doplnené o hubárske recepty Petra Ševčoviča. Autor zbierky bájok - knihy satirických básní Na huby šiel som (1985), zbierky poviedok Spamäti pero tiká (1998), zbierok aforizmov Ľubeznosti (2001) a Na(pa)jedenosti (2007). V prekladateľskej práci sa venoval prekladom ruskej, ukrajinskej i poľskej poézie. Knižne vydal napr. výbery básnikov B. Sluckého, J. Jevtušenka, J. Vinokurova, R. Kazakovovej, M. Cvetajevovej, B. Achmadulinovej, A. Tvardovského, S. Michalkova, N. Asejeva, I. Drača, T. Rózewicza, K. Chettagkatyho. Jazykovo sa podieľal i na dvoch výberoch modernej indickej poézie. Obsiahlu prekladovú tvorbu mapuje výber s názvom Preklady (1986).