Ján Maršálek

1. 2. 1965
Trenčín

Výberová bibliografia

MARKUŠ, Jozef: Ján Maršálek: Kristus prichádza (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 3, s. 124 –125.

ŠAH: Ján Maršálek – 50. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130., 2015, č. 2, s. 160.

REBRO, Derek: Tých pár kvapiek vodu nestvorí (Slovenská poézia 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XV.

PUCHALA, Vlado: Keď motyka nevystrelí. In: Kultúrny život .  Roč. 27, č. 18 (1993), s. 9