www.udfv.sav.sk

Ján Marták

10. 8. 1903
Dolné Srnie
—  24. 10. 1982
Bratislava
Pseudonym:
Ivo Medin, Ján Benko, Ján Žabinský
Žáner:
odborná literatúra
Manželka → Mária Rázusová-Martáková. R. 1919 – 25 študoval na gymnáziách v Trenčíne a v Novom Meste nad Váhom, 1925 – 31 filozofiu, slovenčinu a francúzštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po základnej vojenskej službe od r. 1933 pôsobil v Matici slov. v Martine: 1933 – 40 referent Literárnohistorického a Pedagogického odboru, 1940 – 44 tajomník.  R. 1944 – 45 s prestávkou riaditeľ a dramaturg Slov. komorného divadla v Martine, účastník SNP, 1944  – 45 žil v ilegalite. R. 1945 krátko pracovník Povereníctva školstva v Košiciach, 1945… Čítať ďalej