Ján Mešťančík

10. 7. 1908
Námestovo
—  7. 8. 1981
Sarnia (ON, Kanada)
Pseudonym:
Námestovský, Peter Meč
Žáner:
editorská činnosť

Životopis autora

Absolvoval učiteľský ústav v Košiciach a ako učiteľ pôsobil na viacerých miestach (Hámre, Veľké Šúrovce a i.). R. 1939 – 45 bol prednostom osvetového ústredia pri Ministerstve školstva a národnej osvety v Bratislave. Vo februári 1945 emigroval, do r. 1950 žil v Rakúsku (Aurolzmünster, Pettighofen), od 1950 v Kanade (Sarnia), kde sa živil robotníckymi profesiami. V svojich biograficko-bibliografických príspevkoch, ktoré pravidelne uverejňoval v mnohých kultúrnych periodikách (Pero, Slov. pohľady, Slov. učiteľ, Katolícke noviny a i.), predstavil život a dielo známych i menej známych slov. katolíckych dejateľov. Spoločne s Jánom Sedlákom pripravil na vydanie bibliografickú prácu Slovenská kniha (1942), zamýšľanú rozsiahlu monografiu o Katolíckych novinách už pre odchod do emigrácie nestihol dokončiť. V emigrácii pokračoval v písaní biografických štúdií a portrétov (A. Hlinka, J. Paučo, J. Vojtaššák, J. Cincík, K. Sidor, J. Porubský, K. Čulen, J. E. Bor a i.), ktoré publikoval v novinách a kalendároch Jednota, Most, Kanadský Slovák, Slovák v Amerike a i.