Ján Milčák photo 1

Ján Milčák

9. 1. 1935
Levoča
—  28. 5. 2024
Levoča
Žáner:
dráma, poézia, pre deti a mládež, próza, rozhlasová tvorba, scenáristika

Napísali o autorovi

Barokové oblaky je hra o hľadaní ľudskosti na okraji spoločnosti, zmyslu pre dobro na jej samom dne. Autor je majstrom abstraktného dialógu, z ktorého nemilosrdne vypúšťa nadbytočné slovíčka i celé vety a kladie tak vysoké nároky na divákovu pozornosť. Pritom si však ponecháva dostatok priestoru na vyrozprávanie spomienok a mikropríbehov jednotlivých postáv, ktoré ich spätne charakterizujú a motivujú.

Stano Kaclík

Žáner imaginatívnej rozprávky sa pre Milčáka stáva príležitosťou vypovedať svoj osobný životný pocit, svoju životnú filozofiu. Svet jeho rozprávok si pritom zachováva príznak hravosti a fantazírovania, charakteristický pre detské vnímanie. Absurdita a mystifikácia sa prirodzene prelínajú s realitou a vytvárajú ozvláštnený, poetický obraz skutočnosti.

Zuzana Stanislavová

Ján Milčák svoju autorskú filozofiu, približujúcu jeho texty k filozoficko-symbolickým rozprávkam, uplatňuje aj v rovine jazykovo-štylistických prostriedkov, ktoré sú založené na náznakovitosti, metaforickej skratke, gnómickosti, čím jeho texty nadobúdajú výrazný poetický charakter a pôsobia veľmi sugestívne.

Markéta Andričíková