Ján Milčák photo 1

Ján Milčák

9. 1. 1935
Levoča
Žáner:
dráma, poézia, pre deti a mládež, próza, rozhlasová tvorba, scenáristika

Výberová bibliografia

ŠAH: Pripomíname si (Ján Milčák – 85). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 1, s. 154.

BEŇO, Ján: Povesti aj pre dnešok (Ján Milčák: Levočské povesti). In: Tvorba, roč. XXVIII. (XXXVII.), 2018, č. 4, s. 82 – 83.

MIKULČÍKOVÁ, Gabriela: Centrum detskej literatúry, čítania a SK IBBY v prvom polroku 2018 (Záhada hradného pokladu). In: Bibiana, roč. XXV, 2018, č. 3, s. 64.

NAŠČÁK, Peter: Literatúra pre deti a mládež v roku 2017 (Hodnotenie literatúry 2017). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 127.

HALVONÍK, Alexander: Próza 2017: Príbeh príbehu (Hodnotenie literatúry 2017) ....Osemdesiatnici: Žiť neznamená múdrieť. In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 95.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Ľudia so sebou neprestajne nosia tajomstvá. Ján Milčák: Rezbár. (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXVII, 14. 12. 2017, č. 12, s. 21.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Ján Milčák: Rodinná fotografia (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXVI, 26. 5. 2016, č. 5, s. 21.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Pokus o detabuizáciu na tému: Priblížiť sa jazyku a mysleniu súčasných detí (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2014). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 24.

MILČÁK, Marián – MILČÁK, Ján: Cesta a čas (Rozhovor syna s otcom). In: Knižná revue, roč. XXV, 6. 5. 2015, č. 9, s. 22 – 23.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Ján Milčák: Starec, ktorý lietal (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXV, 25. 3. 2015, č. 6, s. 8.

BEŇO, Ján: Najmenší a ešte menší (Ján Milčák: Jonatan malý ako omrvinka). Recenzia. In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 4, s. 40.

PETRÍKOVÁ, Martina: Ján Milčák: Starec, ktorý lietal. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 12, s. 119 – 121.

PETRÍKOVÁ, Martina: Ján Milčák: Jonatán malý ako omrvinka. (Recenzie). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 10, s. 121 – 122.

ŠAH: Ján Milčák – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 1, s. 157.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Jonatán malý ako omrvinka (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXIV, 12. 11. 2014, č. 23, s. 9.

BLŠŤÁKOVÁ, Petra: Ján Milčák: Pocit úľavy. (Recenzia). In: Knižná revue, 2014, roč. XXIV, č. 9, s. 4.

BEŇO, Ján: Vo svete fantázie. Ján Milčák: Pocit úľavy. (Recenzia). In: Tvorba, roč. XXIV. (XXXIII.), 2014, č. 3, s. 34 – 35.

-kz-: V snovej atmosfére (Pocit úľavy). In: Knižná revue, roč. XXIII, 2. 10. 2013, č. 20, s. 2.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Na ceste k porozumeniu (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha s. 24 – 25.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Zatiahnime na hlbinu! (Slovenská literatúra pre deti a mládeť 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14/15, príl. s. 24.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Na hraniciach sveta veľkých (Ján Milčák: Obrov brat). In: Knižná revue, roč. XXII, 4. 4. 2012, č. 7, s. 7.

NAŠČÁK, Peter: Sedem viet o siedmich knihách (Ján Milčáky / Jakub s veľkými ušami). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 128, 2012, č. 12, s. 111 – 112.

NAŠČÁK, Peter: Ján Milčák: Trinásta komnata. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 127, 2012, č. 3, s. 129 – 131.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Mimo "hluku" doby (Ján Milčák: Trinásta komnata). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXI, 28. 9. 2011, č. 20, s. 5.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Učia sa deti BYŤ? (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XIX.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Jakubova zasľúbená zem? (Ján Milčák: Jakub s veľkými ušami). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 27. 10. 2010, č. 22, s.  5.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Cesta k čitateľovi a či hľadanie adresáta? (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXII – XXIII.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Ján Milčák: Vodník Kalambus a čertík Bubulo. In: Knižná revue, roč. XX, 5. 1. 2010, č. 1, s. 10.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Skutočný zážitok. No nie s bedekrom (Literatúra pre deti a mládež 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XVIII.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Ocenenie za vysvedčenie (Ján Milčák: Rozprávkový vláčik). In: Knižná revue, roč. XIX, 24. 6. 2009, č. 13, s. 10.

ANDRIČÍKOVÁ, M.: Na farebných krídlach sna. In: Bibiana, 13, 2006, č. 1, s. 49 – 54.

ANDRIČÍKOVÁ, M.: O počúvaní srdcom. In: Bibiana, 12, 2005, č. 2, s. 37 – 39.

ČECHOVÁ, M.: Ako šuštia peniaze a motýlie krídla. In: Sme, 10. 10. 2005.

STANISLAVOVÁ, Z.: Ján Milčák (heslo). In: Sliacky, O. (ed.): Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Bratislava: LIC, 2005.

STANISLAVOVÁ, Z.: Deti sú ľudia, s ktorými si najviac rozumiem. Rozhovor s Jánom Milčákom. In: Bibiana, 12, 2005, č. 2, s. 31 – 36.

ŠAH: Ján Motulko – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 1, s. 157.

JURČO, Ján: Vrcholky, planiny aj úžľabiny (slovenská rozhlasová hra na prahu tisícročia). In: Slovenské pohľady, IV. + 120, 2004, č. 2, s. 148 – 155.

KEPŠTOVÁ, Ľubica: Rozprávka o sile fantázie. In: Knižná revue, 7. 7. 2004, č. 14 – 15,  s. 5.

SLIACKY, O., Stanislavová, Z.: Kontúry slovenskej literatúry pre deti a mládež 1945 – 2002. Prešov: Náuka 2002.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Ján Milčák (heslo). In: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK 2001.

STANISLAVOVÁ, Z.: Chlapec Lampášik. In: Bibiana, 5, 1997, č. 1, s. 52 – 53.

KEPŠTOVÁ, Ľubica: Estetická parádička (Ján Milčák: Chlapec Lampášik). In: Knižná revue, roč. VI, 6. 11. 1996, č. 22, s. 5.

MILČÁK, Marián.: Chcel by som stretnúť človeka, ktorý našiel šťastie. Rozhovor so spisovateľom a lekárom Jánom Milčákom. In: Bibiana, 4, 1996, č. 3 – 4, s. 31 – 35.

ŽILKOVÁ, M.: Svet Jána Milčáka. In: Bibiana, 3, 1995, č. 3, s. 71.

BANČEJ, Maroš: Náš tip – Ján Milčák: Rosa Canina. In: Knižná revue, roč. V, 4. 10. 1995, č. 20, s. 1.

BÍLIK, R.: Zo štyroch kapsičiek. In: Zlatý máj, 33, 1989, s. 442 – 443.