Ján Motulko photo 1

Ján Motulko

12. 1. 1920
Malá Lodina
—  7. 9. 2013
Žáner:
poézia, pre deti a mládež, próza

Výberová bibliografia

CABADAJ, Peter: Uchoval si ľudskú i morálnu integritu. K storočnici Jána Motulka. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 4, s. 37 – 44.

ČERTÍK, Jozef: V Literárnom týždenníku som čítal, ako si knižnica Juraja Fándlyho pripomenula nedožité 100. výročie narodenia básnika... (Ján Motulko: Stotina atómov). In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 26. 2. 2020, č. 7 – 8, s. 13.

BEŇOVÁ, Alena: Poézia je slobodná i vo väzení... Storočnica Jána Motulka, ktorý zostáva medzi nami. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 29. 1. 2020, č. 3 – 4, s. 11.

CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 8.

CABADAJ, Peter: Literárne ozveny. Memento homo. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 5. 9. 2018, č. 29 – 30, s. 14.

GAVURA, Ján: Jozef Brunclík: Introvertnosťou ku katarzii: Lyrický svet v tvorbe Jána Motulka (spectrum ACADEMIA). In: Vertigo, 2017, č. 3, s. 62.

GALLIK, Ján: Jozef Brunclík: Introvertnosťou ku katarzii (Lyrický svet v tvorbe Jána Motulka). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 3, s. 138 – 140.

(ab): Odišiel vzácny človek. In: Literárny týždenník, roč. XXVI, 18. 9. 2013, č. 31 –  32, s. 15.

ŠAH: Ján Motulko – 85. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 1, s. 157.

BALÁŽ, Anton – MOTULKO, Ján: O prežitom a premlčanom v básnickom živote (Hovorí básnik Ján Motulko). In: Knižná revue, roč. XIV, 17. 3. 2004, č. 6, s. 12.

VLNKA, Jaroslav: Po čase opäť o (ne)čase (Ján Motulko: Čas Herodes). In: Knižná revue, roč. XIV, 18. 2. 2004, č. 4, s. 5.

HAJKO, Dalimír: Krkolomné kolotoče poézie II. 2. Roky nádeje, roky poézie. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 85 – 101.