Ján Motulko photo 1

Ján Motulko

12. 1. 1920
Malá Lodina
—  7. 9. 2013
Žáner:
poézia, pre deti a mládež, próza

Životopis autora

   

Čo bolo hlavnou inšpiráciou vo vašich literárnych začiatkoch?
      (MP3 / 140 kB)
Ako by ste charakterizovali literárne obdobie formovania katolíckej moderny?
      (MP3 / 187 kB)
Kto podľa vás, okrem kňazov, patrí ku katolíckej moderne?
      (MP3 / 106 kB)
Koho považujete za svojich najbližších literárnych druhov? S kým ste udržiavali priateľské vzťahy?
      (MP3 / 156 kB)
Sledovali ste neskoršiu tvorbu svojich literárnych supútnikov, alebo aj mladších – zvlášť v tom období, keď ste sám nepublikovali?
      (MP3 / 187 kB)

 

Ján Motulko sa narodil 12. januára 1920 v Malej Lodine. V roku 1931 začal študovať na osemročnom gymnáziu v Košiciach, ale po viedenskej arbitráži v októbri 1938, keď mesto obsadili horthyovské vojská, musel pokračovať na gymnáziu v Prešove. Od roku 1938 bol ako začínajúci autor v kontakte s dobovými literárnymi časopismi, neskôr sa stal redaktorom časopisu Plameň. V rokoch 1939 – 1942 študoval na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Štúdia nedokončil, pretože povolávací rozkaz ho zaradil do Pracovnej služby, vzápätí do základnej vojenskej služby. Odvelili ho na východný front. Po niekoľkých mesiacoch strávených na Kryme ho prevelili k Technickej brigáde do Talianska, kde pracoval ako redaktor novín Front a vlasť a podieľal sa na príprave a vydaní talianskeho slovníka a frazeologickej príručky pre slovenských vojakov. Po vojne, v rokoch 1946 – 1959, pracoval ako redaktor v knižnej redakcii Spolku sv. Vojtecha v Trnave, v rokoch 1959 – 1987 ako redaktor Katolíckych novín. V spomienkach (doteraz nepublikovaných) na štvrťstoročie strávené v redakcii tohto katolíckeho týždenníka je s dokumentárnou presnosťou zaznamenaný jeho osobný zápas a v širších dobových súvislostiach aj zápas slovenskej tlače s cenzúrou, primitívnosťou a nekultúrnosťou komunistických elít, ktoré takmer polstoročie mocensky usmerňovali kultúrny život na Slovensku. Zároveň je to svedectvo o vnútornom zápase autora o uchovanie svojej ľudskej i morálnej integrity. O nej svedčí aj fakt, že Ján Motulko patrí k tým nemnohým slovenským umelcom, ktorí sa rozhodli dobrovoľne mlčať, nepublikovať svoje diela, keď pochopili, že chýbajú základné podmienky pre slobodu umeleckej tvorby. V čase básnickej odmlky sa venoval fotografovaniu a jeho fotografické cykly tematickým výberom (rodina, príroda, krajina a stopy človeka v nej) potvrdzujú, že aj v tomto žánri sa prejavil ako jemný a citlivý lyrický pozorovateľ života. Vlastnými fotografiami sprevádza a obrazovo dotvára aj svoje ostatné básnické zbierky. O jeho básnických osudoch vznikol filmový dokument režiséra M. Mila Vo vinici PánaČas Herodes. Žije v Bratislave.