Ján Patarák

23. 5. 1936
Papín
—  14. 3. 2019
Žáner:
próza

Životopis autora

Ján PATARÁK v r. 1950 – 54 študoval na gymnáziu v Humennom, r. 1954 – 59 na Vysokej škole pedagogickej v Prešove. Po štúdiách pôsobil r. 1960 – 61 ako redaktor Čs. rozhlasu, r. 1962 – 64 a 1966 – 71 dramaturg Čs. televízie, r. 1964 – 65 krajový redaktor denníka Smena, r. 1971 – 89 učiteľ na Strednom odbornom učilišti dopravnom, r. 1990 – 92 vedúci redaktor Čs. televízie v Košiciach, od r. 1993 šéfredaktor Slov. rozhlasu v Prešove. Rukopisy jeho prvých dvoch poviedkových kníh Balada o Tiralovom kopci a Lúka 30 x 40 nemohli v dôsledku autorových postojov r. 1968 vyjsť, a tak knižne debutoval až r. 1987 zbierkou poviedok Hudobná obeta. Autor poviedkovej knihy Prvý rok mieru (1990), kníh krátkych noviel Božie oko (1992), Malé ryby, veľké ryby (1994), Lúka 30 x 40 (1996), románu Portréty zo živého domu (2000), súboru noviel Zjavenie koňa (2000), súborov poviedok a noviel Moritáty (2001), Svet pre Janu (2002), Učni bohyne lásky (2005). Je autorom viacerých televíznych scenárov, rozhlasových hier a poviedok.