Foto © Peter Procházka

Ján Pauliny

4. 6. 1939
Martin
—  25. 1. 2021
Žáner:
literatúra faktu, prekladateľská činnosť
Otec → Eugen PAULINY. Po absolvovaní strednej školy študoval r. 1956 – 57 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, r. 1957 – 61 arabistiku a islamistiku na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Od r. 1961 pôsobí ako pedagóg na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde bol prof. a vedúcim Katedry orientalistiky, v súčasnosti je prof. Katedry klasickej a semitskej filológie. Hlavnou oblasťou jeho vedeckého záujmu je arabská ľudová literatúra, o ktorej napísal dve monografie a viacero štúdií. Popritom vydal tri populárno-náučné publikácie (Život… Čítať ďalej