Ján Petrík photo 1

Ján Petrík

16. 3. 1957
Krompachy
Žáner:
dráma, poézia, próza, rozhlasová tvorba, scenáristika
Ján Petrík sa narodil 16. marca 1957 v Krompachoch, žije a tvorí v Spišskej Novej Vsi. Základnú školu absolvoval v Margecanoch, tri roky študoval na Vojenskom gymnáziu SNP v Banskej Bystrici, maturoval na Gymnáziu v Krompachoch (1976). V štúdiu pokračoval na Strednej pedagogickej škole v Prešove pomaturitným štúdiom v odbore kultúrno-výchovná práca. Po ukončení štúdia a po absolvovaní základnej vojenskej služby pracoval ako metodik pre umelecký prednes a divadlo vo vtedajšom Osvetovom stredisku v Spišskej Novej Vsi (1980 –1984), neskôr ako… Čítať ďalej