Ján Poničan

15. 6. 1902
Očová
—  25. 2. 1978
Bratislava
Pseudonym:
Ján Rob Poničan, J. R. Poničan, Rob Poničan
Žáner:
dráma, poézia, próza, rozhlasová tvorba, literárna veda

Výberová bibliografia

NÁDASKAY, Viliam: Koncepcie proletárskej literatúry a socialistického realizmu v medzivojnovom období. In: Slovenská literatúra, roč. 66, 2019, č. 6, s. 478 –  493.

ŠRANK, Jaroslav: Reč električiek v slovenskej poézii. In: Vlna, roč. 21, 2019, č. 81, s. 18 – 19, 21.

NÁDASKAY, Viliam: Mýtus, idyla, utópia (Poznámky k obrazu budúcnosti v prózach socialistického realizmu). In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 4, s. 138 – 141.

BADŽGOŇOVÁ, Katarína: Modernizmus v slovenskej literatúre 1900 – 1948 (z vedeckého života, seminár 11. 12. 2018). In: Slovenská literatúra, roč. 66, 2019, č. 1, s. 65 – 66.

LUKÁČKOVÁ, Viera: číta Moniku Kaprálikovú – a Jána Smreka (Monika Kapráliková: Za hranice provincie). In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 2, s. 94 – 97.

ČAKANEK, Ján: Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry a jeho miesto v súčasnej translatológii. In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 247 – 252.

KAPRÁLIKOVÁ, Monika: Slovenská literatúra v českých nakladateľstvách (Prelomový Živý bič a ďalšie slovenské knihy). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 83.

CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 10.

PAVČÍK, Filip: Spisovatelia v zajatí režimu slovenského štátu. In: Sme, roč. 26, 2. 3. 2018, č. 51, príl. Magazín o knihách, s. XXVI.

ČÚZY, Ladislav: Karol Csibal: Privátne – verejné – autobiografické (v memoároch a publicistike Mila Urbana, Jána Smreka, Jána Poničana, Tida J. Gašpara. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 1, s.130 – 133.

MRÁZ, Peter: Hľadanie systému (...literárnej vedy). Slovenská literárna veda 2014. In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 33 – 34.

MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXVIII.