Ján Priesol

9. 11. 1942
Slovenská Ľupča
Žáner:
poézia

Výberová bibliografia

ŠAH: Ján Priesol – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 11, s. 156.

ŠAH: Ján Priesol – 60. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 11, s. 159.